Các loại phụ gia sử dụng sản xuất bê tông

Như các bạn đã biết để sản xuất được bê tông cần rất nhiều nguyên vật liệu, từ xi măng, đá, cát cho đến phụ gia, vậy những loại phụ gia nào được sử dụng ở đây? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Theo chức năng, thành phần và một số yếu tố khác phụ gia được phân loại thành một số nhóm như sau:

Phụ gia điều chỉnh tính lưu biến và lượng khí trong bê tông:

– Chất tăng tính dẻo nhưng giảm nước

– Chất tăng tính dẻo nhưng giữ nước

– Chất cuốn khí

Các loại phụ gia sản xuất bê tông tươi

Các loại phụ gia sản xuất bê tông tươi

Phụ gia điều chỉnh tính đông kết và độ rắn.

– Điều chỉnh việc đông kết nhanh hay chậm.

Phụ gia điều chỉnh tính chất vật lý hay hóa học

– Phụ gia chống đóng băng hay chống nứt nẻ

– Phụ gia mang tính bảo dưỡng

– Phụ gia kỵ nước

Ở Việt Nam thì phụ gia được chia làm các loại:

– Phụ gia giảm nước: các loại phụ gia này cải thiện khả năng biến dạng của vữa và bê tông tươi dưới tác dụng của phương diện đầm, các loại phụ gia này có tính năng giảm sức căng bề mặt khiến các hạt xi măng tách xa nhau và thủy hóa.

Có thể kể đến mấy loại chất giảm nước thông thường như: Lignosulfonat, xà phòng nhựa hoặc abietat kiềm, natri hoặc kali, LAS…

 

– Phụ gia kéo dài thời gian đông kết: loại phụ gia này sẽ làm bê tông chậm ninh kết hơn. Có một số loại như sau: Lignosulfonat canxi, natri và amonium, axit và các muối của axit hyđroxy cacboxilic….

Loại phụ gia này tác động đến bê tông tươi trong một số ngày đầu và đồng thời nó cũng tăng thời gian thủy hóa bê tông. Một số trường hợp có thể sử dụng phụ gia làm chậm khả năng đông kết của bê tông:thi công trong nhiệt độ cao, bê tông tươi cần vận chuyển đường dài(bê tông trộn sẵn)

Phụ gia siêu dẻo: làm giảm lượng nước trong bê tông(nhưng không ảnh hưởng tới thời gian ninh kết của bê tông)