Cổng chính – vị trí quan trọng trong dịch vụ bảo vệ công trình xây dựng

Việc thực hiện bảo vệ công trình xây dựng là rất cần thiết và đóng và trò quan trọng trong việc đảm bảo vật tư cũng như tránh thất thoát tài sản quan trọng. Trong đó vị trí cổng chính là địa điểm quan trọng nhất cần được bảo vệ chặt chẽ.

Nhân viên bảo vệ cần tuân thủ các quy trình sau:

Cổng chính – vị trí quan trọng trong dịch vụ bảo vệ công trình xây dựng

Cổng chính – vị trí quan trọng trong dịch vụ bảo vệ công trình xây dựng

Đối với khách:

Khi vào cổng chính

– Bảo vệ công trình xây dựng liên lạc bằng bộ đàm hoặc điện thoại vào bên trong báo cho người cần gặp ra đón, nếu không có hẹn trước thì phải có sự đồng ý của người mà khách cần gặp thì bảo vệ mới giải quyết cho vào.

– Bảo vệ đăng ký ghi tên khách, tên Công ty, giờ đến của khách vào sổ khách ra vào (giữ lại giấy tờ tùy thân).

– Bảo vệ cấp phát cho khách thẻ khách và các dụng cụ bảo hộ lao động như mũ, giầy, kính,…

– Bảo vệ cho khách đăng ký những đồ vật có giá trị, chỉ dẫn cho khách vào mục tiêu.

Khi ra khỏi cổng chính

– Bảo vệ công trình xây dựng kiểm tra túi xách của khách.

– Bảo vệ kiểm tra các đồ vật khách mang ra (nếu có) có đúng với giấy cho phép mang ra của đơn vị chủ quản (phải có chữ ký của người có thẩm quyền duyệt bảo vệ mới giải quyết).

– Bảo vệ công trình xây dựng  thu lại các vật dụng đã phát cho khách.

– Bảo vệ đề nghị khách ghi vào sổ giờ ra và ký tên, trả lại giấy tờ tùy thân cho khách khi làm xong thủ tục.

Đối với công nhân làm việc tại công trình xây dựng

Khi vào cổng chính

– Bảo vệ công trình xây dựng kiểm tra thẻ, mũ và các trang thiết bị bảo hộ khác trước khi vào làm việc trong công trình.

– Bảo vệ kiểm tra trang phục công nhân có đúng theo yêu cầu của đơn vị chủ quản quy định.

– Bảo vệ phải đăng ký các vật dụng có giá trị tại cổng bảo vệ

– Những công nhân làm việc thời vụ bảo vệ phải kiểm tra tên trong danh sách cho phép của đơn vị chủ quản ký duyệt.

Khi ra khỏi cổng chính

– Bảo vệ yêu cầu tất cả công nhân phải bỏ mũ xuống, lần lượt ra từng người để kiểm tra.

– Bảo vệ kiểm tra cẩn thận túi xách, đối chiếu vật dụng mang ra, kiểm tra có đúng như đã đăng ký hoặc đúng như trong giấy cho ra của đơn vị chủ quản, ngoài ra không được mang ra bất cứ vật dụng gì ra khỏi công trình.

– Bảo vệ kiểm tra người cẩn thận phía trước, bên hông, giầy, ống chân,…

Chú ý:  Ngày, giờ, số lượng, chất lượng, chủng loại, chữ ký … trong giấy cho ra.

Đối với các loại xe:

Khi vào :

– Bảo vệ yêu cầu xe phải dừng tại cổng, người tài xế phải xuất trình giấy tờ, đăng ký tên, số xe, đem những gì vào, giờ vào vào trong sổ, thông báo cho người có trách nhiệm của đơn vị chủ quản ra đón.

– Bảo vệ cho lái xe đăng ký những vật dụng có giá trị để đối chiếu khi ra.

– Bảo vệ kiểm tra xe có đầy đủ điều kiện vào mục tiêu (ví dụ chiều cao không thích  hợp, xe quá lớn,…)

– Bảo vệ mở cổng cho xe vào.

Khi ra :

– Bảo vệ yêu cầu xe phải dừng lại tại cổng, người tài xế phải vào phòng bảo vệ làm thủ tục giờ ra và đăng ký vào sổ đăng ký.

– Bảo vệ yêu cầu tài xế phải xuất trình giấy tờ có liên quan đến việc đem hàng hoá ra ngoài.

– Bảo vệ phải kiểm tra và đối chiếu với thực tế hàng mang ra có trùng khớp với phiếu xuất hàng hay không.

Chú ý:

– Chủng loại, số lượng, chất lượng, mã số, ngày, giờ và chữ ký của đơn vị chủ quản.

– Phải kiểm tra cẩn thận các thùng xe, gầm xe, thành xe và cabin xe.

– Không giải quyết các hàng hoá không giấy phép mang ra (giấy xuất hàng phải có chữ ký của đơn vị chủ quản).

– Mở cổng cho xe ra.

Đối với trang thiết bị, nguyên vật liệu: 

Khi vào bảo vệ công trình xây dựng phải

– Kiểm tra hoá đơn, chủng loại, số lượng, mã số,…

– Liên lạc với người có liên quan của đơn vị chủ quản ra đón.

– Ghi vào sổ đăng ký nguyên vật liệu.

Chú ý: Hàng hoá mang vào mục tiêu phải được kiểm tra cẩn thận, chú ý nếu là nguyên vật liệu dễ cháy, nhân viên bảo vệ phải tư vấn cho khách hàng công tác PCCC.

Khi ra bảo vệ công trình xây dựng phải

– Kiểm tra hoá đơn, giấy xuất kho có chữ ký của đơn vị chủ quản.

– Sau khi kiểm tra hoá đơn, nhân viên bảo vệ tiến hành kiểm tra trên thực tế.

Chú ý: Chủng loại, mã số, chất lượng, số lượng và chữ ký. Lưu trữ hoá đơn, giấy xuất kho và giấy cho ra của đơn vị chủ quản.

Đối với nhân viên ra vào công trình xây dựng

– Tất cả các nhân viên phải tuân thủ theo nội quy của công trình.

Một số nhiệm vụ khác của nhân viên bảo vệ công trình xây dựng tại cổng chính

– Quản lý điện thoại, chìa khoá.

– Giải thích, hướng dẫn các vấn đề cho khách ra vào công tác trong công trình.

– Quản lý các trang thiết bị, ghi chép sổ sách sạch sẽ, chính xác, tất cả sắp xếp gọn gàng có khoa học.

– Nắm bắt tình hình và báo cáo cho những người có thẩm quyền khi họ cần biết.

– Giữ gìn thông tin liên lạc, phối hợp với các vị trí khác.

– Bàn giao chặt chẽ các ca trực cho ca sau (phổ biến tình hình ca trước để ca sau nắm bắt).

– Quản lý thư từ bưu phẩm chuyển phát nhanh nếu có.