Cuộc khảo cổ Chính điện Kính Thiên-Hà Nội

Năm 2015, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội thực hiện cuộc khảo sát Chính điện Kính Thiên. Vào 14/12 phối hợp cùng viện khảo cổ học báo cáo kết quả của cuộc khảo sát.

Chính điện Kính Thiên-Hà Nội

Chính điện Kính Thiên-Hà Nội

Sau gần một năm tiến hành cuộc khai quật, sưu tầm, thăm dò và chỉnh lý về mặt địa tầng, theo đó các nhà khảo cổ xác định các địa tầng dày được khai quật này thuộc niên đại kéo dài từ VIII-IX đến thế kỷ XIX-XX.

Đặc biệt nhất chính là phát hiện địa tầng văn hóa thời Lý rất dày tới 1.15m, còn thời trần lớp địa tầng chỉ có 0.5m.

Qua lần khai quật này các nhà khoa học cũng đã xác định được thêm về cấu trúc di tích, quy mô của các dâu tích công trình thời Lý. Họ khẳng định những dấu vết di tích thời Lý được phát hiện trước đó có cấu trúc cũng như quy mô phức tạp hơn nhiều.

Khảo cổ điện Kính Thiên

Khảo cổ điện Kính Thiên

Lần này, chiều dài di tích được xác định là 83m, có 2 móng cột lớn cho thấy được các công trình kiến trúc thời Lý khá quy mô.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện ra các dấu tích kiến trúc mới thời nhà Trần, thể hiện rõ các đặc điểm nổi bật thời nhà Trần chính là hoa văn hoa chanh và tường gạch, nhất là chi tiết hoa chanh có xu hướng phát triển rộng.

Ngoài ra còn có một số hố khai quật nhỏ chưa thể xác định được quy mô và cấu trúc của di tích.

Các địa tầng được khai quật tại điện Kính Thiên

Các địa tầng được khai quật tại điện Kính Thiên

Còn đối với địa tầng thời Lê và Lê Trung Hưng người ta đã phát hiện được một lớp di tích khá kiên cố và nằm chồng lên kiến trúc nhà Lê sơ sau này.

Đây chính là một khu di tích chứa nhiều di sản lịch sử giá trị cần được bảo tồn và bảo vệ tại Hà Nội.

Có thể nói ngành khảo cổ học đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể đánh dấu cho quá trình nghiên cứu sự phát triển của lịch sử Việt Nam qua từng giai đoạn cụ thể được xác định theo địa tầng và các hiện vật được phát hiện trong địa tầng đó.