Đánh giá chất lượng bê tông tươi và bê tông tự trộn

 

Bê tông tươi và bê tông tự trộn là 2 loại vật liệu quen thuộc trong ngành xây dựng, vậy chất lượng của nó ra sao? Nên dùng loại nào cho tốt?

Nghiên cứu cùng kết quả sử dụng trên thực tế:

– Người chưa từng làm dự toán xây dựng thì luôn mò mẫm lục tìm tài liệu để học dự toán.

– Người đã có kinh nghiệm lập dự toán thì lại thường phức tạp hóa vẫn đề hoặc chia sẻ một cách thiếu hệ thống.

Hệ quả, đa số nhận thấy dự toán không phải đơn giản.

Nhưng theo tôi, vấn đề ngược lại. Với các quy định hiện nay của nhà nước, lập dự toán trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, và ngày càng tiệm cận đến cách tính “rõ ràng, đơn giản, chuyên nghiệp” như của nước ngoài.

Chất lượng bê tông trong ngành xây dựng

Chất lượng bê tông trong ngành xây dựng

Nếu các bạn không tin, tôi sẽ chứng minh từng bước để các bạn thấy rằng: lập dự toán thật là đơn giản.

Các bước trình bày sẽ như sau:

  1. Sơ đồ hóa quy trình Lập dự toán xây dựng hiện nay.
  2. Phân tích các thông số đầu vào: để hiểu rõ cách lập dự toán.
  3. Kết luận:

– Những ai có thể Lập dự toán.

– Nếu phức tạp hãy biến nó thành đơn giản thì sẽ đơn giản mà thôi!

– Muốn lập dự toán cần những kỹ năng và kiến thức gì

Lập dự toán cơ bản và nâng cao bằng sơ đồ tư duy

– Bước 1:

Trong hợp đồng đã nêu rõ giá của 1m3 bê tông, bao gồm cả chi phí trộn, đổ, đầm.. (A-Z) ==> không cần quan tâm chi tiết.

Giá này gọi tạm là giá cũ (đã bao gồm đầy đủ các chi phí + VAT):

Giá trị cũ của các công tác bê tông trong hợp đồng theo cấu kiện (A) = giá cũ tương ứng cấu kiện x khối lượng cũ.

– Bước 2:

Khảo sát giá của các công ty bê tông tươi: trọn gói cả phần trộn, bơm, đổ, đầm hoàn chỉnh. Giá này gọi là giá mới (đã bao gồm đầy đủ các chi phí + VAT):

Giá trị công tác bê tông thương phẩm (B) = giá mới tướng ứng cấu kiện x khối lượng cũ.

– Bước 3:

Giá cũ theo hợp đồng đã cắt phần bê tông (D) = Giá trị Hợp đồng ban đầu – (A)

Giá mới theo hợp đồng thay thế bằng bê tông thương phẩm (E): = (D) + (B)

 Vì sao bê tông thương phẩm lại có giá rẻ như vậy so với bê tông tự trộn?

– Bê tông thương phẩm mua xi măng rời, số lượng lớn nên giá thành giảm khoảng 20%.

– Công ty bê tông thương phẩm thường có mỏ đá riêng nên giá thành giảm khoảng 30 %.

– Cát vàng được mua tập trung số lượng lớn nên giá thành giảm khoảng 30%.

– Sản xuất tập trung số lượng lớn sử dụng nhiều máy móc.