Đẩy mạnh vai trò quản lý nhà nước tại KKT Hà Tĩnh

Trong năm 2015 đến nay, Hà Tĩnh là một trong các KKT của cả nước có tốc độ phát triển nhanh chóng nhờ các khu công nghiệp được đầu tư từ vốn đầu tư nước ngoài tạo nên một bộ mặt mới. Ông Hồ Anh Tuấn – Trưởng ban, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Ban đã xây dựng chiến lược, lộ trình phát triển KKT trên cơ sở khai thác hiệu quả cao nhất những tiềm năng, lợi thế trong KKT, theo đó: – Thường xuyên rà soát, nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy địnhthuộc chức năng quản lý nhà nước đối với KKT; tham mưu cho tỉnh trong việc sửa đổi, ban hành các chính sách ưu đãi phù hợp với thực tế phát triển địa phương; kịp thời cập nhật chính sách phù hợp các Luật mới, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và hấp dẫn. – Đối với các dự án trọng điểm trong KKT, Ban Quản lý đề nghị tỉnh thành lập các Ban chỉ đạo, tổ công tác do lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách để hỗ trợ, giải quyết khó khăn vướng mắc cho chủ đầu tư và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh vai trò quản lý nhà nước tại KKT Hà Tĩnh

Đẩy mạnh vai trò quản lý nhà nước tại KKT Hà Tĩnh

– Đề xuất tỉnh Hà Tĩnh ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện các dự án trọng điểm trong KKT; hỗ trợ, ưu đãi đối với dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị và nhà ở cho công nhân lao động tại KKT, KCN trên địa bàn cũng như cơ chế ưu đãi cho đào tạo nghề để cung ứng nhân lực cho KKT Vũng Áng và KKT cửa khẩu Cầu Treo. Nhằm tạo thuận lợi nhất cho hoạt động của nhà đầu tư, Ban Quản lý KKT đã cắt giảm được 24/79 thủ tục hành chính (TTHC) (30%), 372/730 thời gian (51%) thực hiện và 27/45 thành phần hồ sơ (60%); phần lớn các TTHC khác đều được cắt giảm hơn ½ thời gian theo quy định. Trong công tác triển khai đầu tư, Ban Quản lý tập trung phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để đồng hành và hỗ trợ hiệu quả cho nhà đầu tư. – Đối với công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật KKT, Ban Quản lý tham mưu cho tỉnh khuyến khích cơ chế xã hội hóa trong đầu tư. Đến nay, trong KKT Vũng Áng đã có dự án cấp nước gần 5.000 tỷ đồng và nhà máy chế biến rác 620,3 tỷ đồng được thực hiện bằng xã hội hóa.

Xem thêm: Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp Việt Nam

Nước uống đóng chai

Nhằm đảm bảo môi trường phát triển bền vững trong KKT, Ban Quản lý quan tâm thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiểm tra, kiểm soát công tác bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng hướng dẫn trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời quy định pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp để thực hiện. – Tăng cường công tác quản lý lao động, gắn quản lý lao động với quản lý an ninh, trật tự, quản lý tạm trú, lưu trú của người lao động; gắn công tác tuyên truyền với công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. – Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng công tác đào tạo nghề, cung ứng nhân lực cho 02 KKT. Đồng thời tăng cường liên kết đào tạo lao động có tay nghề trong các trường dạy nghề, đào tạo lao động tri thức trong các trường đại học để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của các doanh nghiệp. Thường xuyên trao đổi, cập nhật để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, nhà thầu tại các KCN, KKT để định hướng chuyển đổi, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.