DỊCH VỤ KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP

Thuế do doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân đóng góp chính là nguồn thu nhập chủ yếu của quốc gia. Để công việc đóng góp thuế được chính xác, không bị thiệt thòi cho doanh nghiệp và  không thất thoát cho nhà nước, dịch vụ kế toán thuế đã ra đời để tính toán các khoản thu chi, lợi nhuận cho các doanh nghiệp một cách chính xác nhất.

Bạn đã biết dịch vụ kế toán thuế là gì chưa ?

dich-vu-ke-toan-chuyen-nghiep-1

Dịch vụ kế toán là một dịch vụ thuộc phòng kế toán cho một tổ chức, cá nhân hoặc công ty khác theo một thỏa thuận hợp đồng làm việc nhưng họ không thuộc sự quản lý của công ty đó. Các công ty cung cấp dịch vụ kế toán thuế sẽ tư vấn cho doanh nghiệp có được sự phòng tránh tối đa các rủi ro về thuế và tập trung vào phát triển kinh doanh. Khi doanh nghiệp tiến hành quyết toán thuế với cơ quan thuế, họ sẽ đứng ra đại diện cho doanh nghiệp giải trình trước cơ quan thuế về các nghiệp vụ phát sinh trong năm cũng như giải đáp các thắc mắc của cơ quan thuế về hệ thống sổ sách của doanh nghiệp bạn.

Các công việc của dịch vụ kế toán thuế thực hiện cho doanh nghiệp

numerals and finance

Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán.

Lập báo cáo thuế để gửi cho cơ quan thuế hàng tháng theo quy định.

Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán.

Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.

Lập các báo cáo kế toán: Cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ …

Đại diện cho Doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế chủ quản.

Lập báo cáo tài chính cuối năm.

Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Hoàn thiện hệ thống chứng từ cho công ty.

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ kế toán thuế

Khi doanh nghiệp sử dụng dịch vụ sẽ giúp giảm các chi phí như: chi phí nhân sự, tiền lương, các khoản phụ cấp, BHXH…Còn nếu như sử dụng dịch vụ kế toán thì các doanh nghiệp sẽ không phải lo lắng vì các chi phí này do công ty cung cấp dịch vụ chi trả. Hơn nữa, đội ngũ nhân viên kế toán của các công ty dịch vụ này thường chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm hơn về các công việc chuyên môn kế toán. Chính vì vậy, công việc sẽ luôn hoàn toàn nhanh chóng, trôi chảy với chi phí thấp, giúp giảm chi phí và tăng doanh thu cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ.