Điều chỉnh lương hưu cho giáo viên mầm non

Thời buổi kinh tế thị trường, mức sống nâng cao đòi hỏi rất nhiều chi phí cần trả trong khi mức lương cán bộ công nhân viên chức lại khá thấp, nhất là lương hưu. Vì thế việc điều chỉnh mức lương cơ bản cho giáo viên là điều cấp thiết.

Tăng lương hưu cho giáo viên mầm non

Tăng lương hưu cho giáo viên mầm non

Hội nghị bàn về vấn đề lương hưu của giáo viên mầm non tổ chức được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp cùng với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan tiến hành xây dựng và trình lên Chính phủ dự thảo Nghị định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp cho người mất sức lao động và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tiếp đó Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan xây dựng, trình lên Chính phủ dự thảo Nghị định về mức lương cơ bản  đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Trước đó, Quốc hội đã chính thức ban hành NQ số 99/2015/QH13 vào ngày 11/11/2015 về dự toán ngân sách nhà nước trong năm 2016, quyết định các vấn đề:

– Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp cho người mất sức lao động dưới 2.000.000 đồng/tháng và trợ cấp lương hưu cho giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995 để nâng mức lương đạt mức lương cơ sở, có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.
– Từ ngày 1/1-30/4/2016, thực hiện điều chỉnh mức lương cho các đối tượng được quy định tại NQ số 78/2014/QH13 Quốc hội ban hành vào ngày 10/11/2014.

Tăng 5% lương cơ bản cho cán bộ công nhân viên

Tăng 5% lương cơ bản cho cán bộ công nhân viên

– Từ ngày 1/5/2016, bắt đầu điều chỉnh tăng mức lương cơ bản từ 1.150.000 đồng/tháng lên mức 1.210.000 đồng/tháng (tăng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm thu nhập của các đối tượng này; riêng mức lương hưu, trợ cấp cho người có công tăng 8% áp dụng như 2015.

Như vậy quyết định tăng lương, tăng trợ cấp cho người lao động đã được ban hành và sẽ bắt đầu thực hiện trong năm 2016. Nhằm đảm bảo nhu cầu sống hằng ngày cũng như mức lương cơ sở cho cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang.