Hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy – kiến thức cơ bản đảm bảo an toàn khi có cháy xảy ra

Dù bất cứ ai, bất cứ nơi nào cũng có thể xảy ra cháy nếu như không biết cách đảm bảo an toàn cũng như đảm bảo sự cố. Hoặc các bạn cũng cần trang bị kiến thức cho mình để phòng tránh khi có đám cháy xảy ra.

Hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy

Hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy

Bước 1: Rút chốt khóa nơi tay cầm của bình chữa cháy.

Bóp chặt tay nắm của bình chữa cháy

Bóp chặt tay nắm của bình chữa cháy

Bước 2: Đứng cách xa điểm cháy khoảng 3m, chĩa vòi phun về hướng điểm cháy.

Bước 3: Bóp chặt tay nắm của bình chữa cháy, lúc này chất lỏng trong bình bắt đầu được bơm lên bởi áp suất nén

Lia qua lia lại vòi chữa cháy vào đám cháy

Lia qua lia lại vòi chữa cháy vào đám cháy

Bước 4: Lia qua lia lại vòi chữa cháy vào đám cháy cho đến khi đám cháy được dập tắt