Lỗi 0xc000000f – Mất MBR hay winloader trên Windows 7

Một ngày như mọi ngày, bạn khởi động máy nhưng nó lại không chịu làm việc chỉ có một màn hình đen thui kèm theo một chuỗi thông tin báo cáo dài dẵng. Đó chính là lỗi 0xc000000f – Mất MBR hay winloader thường gặp trên Windows 7.

Lỗi 0xc000000f - Mất MBR hay winloader trên Windows 7

Lỗi 0xc000000f – Mất MBR hay winloader trên Windows 7

Master Boot Record thường được viết tắt là MBR, đây là phần đĩa cứng được boot đầu tiên khi bạn khởi động máy, nó là bản ghi chứa các thông tin về hệ điều hành bạn đang sử dụng, nếu MBR bị lỗi sẽ dẫn tới việc bạn không thể vào được Windows.

Biểu hiện lỗi này khi khởi động máy tính

Khi mất MBR thì bạn sẽ gặp 1 trong 3 thông báo sau :

– Error loading operating system

– Missing operating system

– Invalid partition table

Phương pháp khắc phục

Cách 1: Fix bằng đĩa cài win 7       

Bỏ đĩa win 7 mà bạn cài lúc trước vào Chọn Repair your Computer

Fix bằng đĩa cài win 7

Fix bằng đĩa cài win 7

– Chọn ổ đĩa mà bạn đã cài đặt Windows 7 sau đó clicK NEXT

– Chọn dòng Command Prompt – hiện bảng cmd ra gõ lệnh bootrec.exe /fixmbr xong enter rồi chọn restart lại ok xong thử vào win lại.

Cách 2: Fix bằng hiren boot

– Bỏ đĩa vào chọn boot CD rồi vào giao diện Hirent boot.

Fix bằng hiren boot

Fix bằng hiren boot

– Bây giờ thì chọn “Mini Windows XP” khi boot vào đc mini XP rồi các bạn Mở “HBCD Menu” > Vào “Menu” > chọn “Partition/Boot/MBR” > Chọn “BootICE”.

– Chương trình BootICE mở ra > tại phần “Destination Disk” > Chọn ổ đĩa chứa hệ điều hành bị lỗi (Đừng chọn nhầm ổ khác nha)> chọn “Process MBR” – bạn thì chọn Win Xp thì chọn “Windows NT5x”, win 7 thì chọn “Windows NT6x” rồi Click “Install/Config”.

– Chọn “NTLDR” cho Windows XP hay chọn “BOOTMGR” cho Windows 7, rồi Click “Install/Config”.

Chính phục chiếc máy tính bằng kinh nghiệm của bản thân mình bạn nhé