Mạng máy tính phân loại theo phạm vi địa lý

Mạng máy tính được hiểu là một tập hợp các máy tính được kết nối với nhau theo hệ thống cấu trúc để trao đổi thông tin tương tác với nhau.

Mô hình mạng máy tính

Mô hình mạng máy tính

Mạng máy tính này khác biệt với sự các hệ thống tín hiệu thu phát như sóng truyền hình, tương tác thông tin từ các vệ tinh, bởi đường truyền mạng máy tính ảnh hưởng rất nhiều đến việc thông tin có được truyền tải đi hay không, còn truyền hình thu phát chỉ phụ thuộc vào vệ tinh.

Có thể hiểu đơn giản mạng máy tính là một hệ thống nhiều máy tính được kết nối với nhau, từ đó có thể tương tác trao đổi thông tin với nhau.

Sau đây, chúng tôi giới thiệu cho các bạn cách phân loại mạng máy tính dựa vafp khoảng cách địa lý.

Mạng máy tính là một hệ thống các máy tính có thể phân bố trên một vùng lãnh thổ có khoảng cách nhất định và có thể phân bố trong phạm vi của một quốc gia hay quốc tế.

Dựa vào phạm vi phân bổ của mạng máy tính theo không gian địa lý người ta có thể phân ra các loại mạng như sau:

Mạng GAN viết tắt của Global Area Network: tức là thực hiện kết nối máy tính từ các châu lục khác nhau tạo nên một hệ thống. Thông thường kết nối mạng này được thực hiện thông qua đường truyền mạng viễn thông và thông qua vệ tinh.

Mạng WAN

Mạng WAN

Mạng WAN viết tắt của Wide Area Network: tức mạng kết nối diện rộng, kết nối các máy tính trong nội bộ giữa các quốc gia hay giữa các quốc gia trên một châu lục. Mạng máy tính này được kết nối thông qua đường truyền mạng viễn thông. Các mạng WAN được kết nối với nhau thành mạng GAN hay tự nó đã là mạng GAN.

Mạng MAN tức Metropolitan Area Network: nó kết nối các máy tính trong một phạm vi địa lý một thành phố. Kết nối thông qua mạng truyền thông có tốc độ cao (từ 50-100 Mbit/s).

Mạng LAN

Mạng LAN

Mạng LAN tức Local Area Network): Đây là mạng cục bộ, thực hiện kết nối các máy tính trong cùng một khu vực với bán kính hẹp, thông thường khoảng vài trǎm mét. Kết nối thông qua truyền thông tốc độ cao ví dụ cáp dẫn đồng trục thay cáp quang mạng. Mạng LAN thường sử dụng trong nội bộ cơ quan/tổ chức…Các mạng LAN có thể được kết nối với nhau tạo thành thành mạng WAN.

Trên đây là cách phân loại mạng máy tính thông qua địa lý.