Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn – KCN VSIP Dung Quất

Phát triển các khu công nghiệp tạo công ăn việc làm cho một lượng lớn lao động phổ thông tại Việt Nam. Chính vì vậy quá trình xúc tiến KCN cũng được tiến hành đầu tư và phát triển nhanh chóng.

Năm 2015, Ban Quản lý KKT Dung Quất xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung xúc tiến một số dự án quy mô lớn thuộc các lĩnh vực: dệt nhuộm, luyện cán thép, tổ hợp nghỉ dưỡng, cảng container, đầu tư phát triển KCN… cùng với lợi thế Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất được Chính phủ quyết định đầu tư nâng cấp, mở rộng công suất lên 8,5 triệu tấn/năm đã mở ra cơ hội lớn để KKT Dung Quất được các nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu và tạo tiền đề thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI)… Ban đã đón tiếp và làm việc với trên 30 lượt đoàn, doanh nghiệp/nhà đầu tư, các tổ chức xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước đến khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại KKT Dung Quất.

Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn – KCN VSIP Dung Quất

Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn – KCN VSIP Dung Quất

Năm 2016, Ban Quản lý KKT Dung Quất phấn đấu đạt các mục tiêu: thu hút đầu tư đạt 70-100 triệu USD; giải quyết việc làm mới cho 3.000 lao động; giá trị sản lượng công nghiệp, thương mại, dịch vụ đạt khoảng 85.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 230 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn đạt khoảng 18.000 tỷ đồng; hàng hóa thông qua cảng Dung Quất đạt 15 triệu tấn; tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành một số cơ chế chính sách liên quan đến công tác thu hút đầu tư, phát triển KKT Dung Quất; kiện toàn và sắp xếp bộ máy tổ chức của Ban Quản lý KKT Dung Quất…

Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đã đăng ký, lãnh đạo Ban Quản lý KKT cho biết sẽ tập trung chỉ đạo, điều hành những công tác trọng tâm, trọng điểm và theo chương trình công tác năm đã xác định; kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, khó khăn của các đơn vị; tích cực hỗ trợ đối với dự án đang triển khai nhanh chóng đi vào hoạt động; chú trọng công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, trong đó chú ý cải cách phương pháp và lề lối làm việc…

Xem thêm:

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp Việt Nam

Nước uống đóng chai