Nhiệt độ tối thiểu của một hệ thống máy làm mát

 

Nguyên tắc hoạt động của máy làm mát là giảm nhiệt độ và điều hòa không khí trong phòng tới mức thích hợp nhất tạo cảm giác mát mẻ và đem lại một không khí trong lành cho người dùng.

Trên thực tế, hệ thống máy làm mát không gian mở có thể làm giảm nhiệt độ của nhà xưởng hiệu quả hơn sự chênh lệch giữa nhiệt độ bên ngoài và nhiệt độ cung cấp, vì quá trình trao đổi khí được tạo ra cùng thời điểm với việc đẩy không khí nóng ra ngoài.

Nhiệt độ tối thiểu của hệ thống máy làm mát

Nhiệt độ tối thiểu của hệ thống máy làm mát

Sự chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài của hệ thống làm mát

Theo nghiên cứu, nhiệt độ của nhà xưởng thường cao hơn 2-3ºC so với nhiệt độ bên ngoài dựa trên sự phát sinh nhiệt từ mái nhà và tường. Do đó nhiệt độ nhà xưởng được cho là 38ºC và độ ẩm tương đối là 49%.

Nhiệt độ không khí cung cấp có thể đạt mức 29ºC khi điều kiện nhiệt độ bên ngoài là 35ºC và 49%.

Do đó, sự giảm nhiệt ròng (thực) là 38ºC – 29ºC = 9ºC.

Khi có sự tồn tại nguồn nhiệt trong nhà xưởng, nhiệt độ nhà xưởng cho thấy là 40ºC và độ ẩm tương đối là 49%.

Hoặc bạn cũng có thể hiểu nguồn nhiệt được tăng thêm từ quá trình sản xuất cũng như sự phát sinh nhiệt từ mái nhà và tường có thể bị giảm đáng kể thông qua quá trình trao đổi khí.

Hệ thống làm mát không gian mở hoạt động dựa trên cơ sở thải ra hầu hết lượng không khí được cấp vào nhà xưởng và có thể tạo ra một sự giảm nhiệt đáng kể cho nhà xưởng.