Quy trình bảo vệ mặt đường khi thi công

Cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới mặt đường đòi hỏi rất nhiều nguồn nhân lực cũng như chi phí đầu tư. Chính vì vậy mỗi dự án, mỗi công trình cần được thực hiện đúng quy trình, trong đó không thể thiếu công đoạn bảo vệ mặt đường khi thi công như khống chế xe cộ chạy trên mặt đường, thực hiện đúng kế hoạch, mức độ xe cộ chạy trên đoạn đường đó.

Thông xe trên mặt đượng thi công

Chỉ cho phép xe chạy trên mặt đường sau 14 ngày (trong trường hợp bảo dưỡng tốt) hoặc 21 ngày trong điều kiện bình thường, kể từ khi đổ bê tông (trừ những ngày nhiệt độ thấp hơn 10°C) hoặc khi thí nghiệm các mẫu đă được đúc và bảo dưỡng và cường độ kéo uốn đạt 4,5 MPa, khi thí nghiệm hoặc cường độ nén đạt 25 MPa khi thí nghiệm. Trước khi thông xe phải quét dọn sạch sẽ mặt đường.

Quy trình bảo vệ mặt đường khi thi công

Quy trình bảo vệ mặt đường khi thi công

Lề đường

Trước khi mặt đường được thông xe lề đường phải được xây dựng hoàn chỉnh dọc theo mồi mép. Lề đường phải được xây dựng hết chiều cao thiết kế và bề rộng phải đúng thiết kế đă được phê duyệt theo và phải được đầm nén đúng yêu cầu để tránh bị rửa trôi mặt đường. Lề đường phài được bào dường cho đến khi các lề cuối cùng được hoàn thiện.

Một số vấn đề cần chú ỷ khi thi công mặt đường bê tông xi măng

Khi thi công gặp mưa xử lý

– Nếu mưa nhỏ, hãy nhanh chóng san gạt và đầm phần bê tông đà trộn và hoàn thiện, để tránh rỗ mặt phải phủ bạt hoặc tắm ni Lông che tấm đà rải (kể cả các tấm bê tông mới rải được 3-4 giờ).

– Nếu trời mưa to, phải tạm ngừng rải, che những phần đã rải. Nếu trời mưa kéo dài xi măng bắt đầu ninh kết phải loại bỏ.

Nếu còn thời gian cho phép phải che chắn mới tiếp tục rải

– Khi thi công máy đầm hoặc thiết bị trộn bê tông trục trặc, không sửa kịp. Nếu đang rải dở tấm, phải cố gắng thi công bằng phương pháp thủ công cho hết tấm, dùng các công cụ đầm nén. Chỉ được thi công trong trong phạm vi tấm dở dang, nếu sửa được máy mới thi công đổ bê tông tiếp.