SMS B@nking

SMS B@nking là giải pháp cho ngân hàng nhằm cung cấp các dịch vụ qua tin nhắn điện thoại di động, giúp khách hàng giao dịch với ngân hàng 24h x 7 ngày bằng cách nhắn tin theo cú pháp quy định.

sms-banking

SMS Banking cung cấp 2 loại hình dịch vụ nhắn tin cho khách hàng, bao gồm:

a) Nhận tin nhắn yêu cầu truy vấn thông tin của khách hàng, ngân hàng sẽ gửi tin nhắn trả lời thông tin cho khách hàng.

– Nhắn tin xem tỷ giá ngoại tệ

– Nhắn tin xem giá vàng

– Nhắn tin xem lãi suất tiền gửi

– Nhắn tin xem địa điểm phòng giao dịch

– Nhắn tin xem địa điểm máy đặt ATM

– Nhắn tin xem hướng dẫn sử dụng SMS Banking

– Nhắn tin xem số dư tài khoản (phải đăng ký)

– Nhắn tin xem 05 giao dịch gần nhất (phải đăng ký)

b) Tự động gửi tin cho các khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ

– Khi số dư tài khoản thay đổi, hệ thống tự gửi thông báo đến số điện thoại mà khách hàng đã đăng ký

– Gửi tin khuyến mại, quảng cáo, lãi suất…