Sơ lược lịch sử thoát vị đĩa đệm cột sống ngực

Middleton GS và Teacher JH là những người mô tả đầu tiên trường hợp thoát vị đĩa đệm cột sốt ngực cấp tính ở người đàn ông sau khi ông ta nâng 1 thanh sắt nặng năm 1911.

Thoát vị đĩa đệm gây đau đớn nhiều

Thoát vị đĩa đệm gây đau đớn nhiều

Adsson (1922) đã phẩu thuật lấy bỏ đĩa đệm ngực VI (T6) ở bệnh nhân được chẩn đoán nhầm là u sụn (chondroma). Tovi D và Strand R (1960) đã được ra một công trình nghiên cứu chi tiết (monograph) về 14 trường hợp thoát vị đĩa đệm cột sống ngực, chiếm 0,21%.

Theo Russel T (1989) tỷ lệ thoát vị đĩa đệm ngực là 4.5%. Theo Mark S. Greenberg (1996) thì thoát vị đĩa đệm ngực từ 0.25% – 0.75%.

Tỷ lệ thoát vị đĩa đệm ngực nói chung là hiếm gặp và theo thống kê của các tác giả cũng không đồng nhất. Yumashev GS (1973) đã thu thập số liệu của các tác giả khác từ năm 1950 đến 1964 và đưa ra một con số trung bình tỷ lệ thoát vị đĩa đệm vào khoảng 0.8%

Tầng đĩa đệm thoát vị: thoát vị đĩa đệm cột sống ngực gặp ít nên không có nhiều tài liệu nghiên cứu được công bố ra ngoài. Theo Lee SH và cộng sự (1999), Kruse (2001) và cộng sự thì 5 trường hợp thoát vị đĩa đệm cột sống ngực được phẩu thuật tại Bệnh viện 103 thì tỷ lệ thoát vị ở các tầng như sau:

Tầng thoát vị đĩa đệm ngực

Tầng thoát vị đĩa đệm ngực

Theo Endres S và cộng sự thì từ năm 1986 – 1998 chỉ có chữa thoát vị đĩa đệm ngực cho 8 trường hợp bằng phương pháp phẩu thuật.

Theo Arseni (1963) thì quá một nữa trường hợp thoát vị đĩa đệm ngực gặp ở 3 đĩa thấp nhất đó là T9-T10, T10-T11 và T11-T12. Bảng trên cho thấy thoát vị đĩa đệm ở T10-T11 gặp nhiều hơn cả. Đối với thoát vị đĩa đệm cổ ngực và thắc lưng có điểm chung là trường hợp gặp thoát vị những đĩa cuối là nhiều hơn.

Theo Lee SH và cộng sự thì thoát vị một tầng là 15/16 (93.75%) và chỉ có một trường hợp thoát vị hai tầng (2.25%).

Chen CF và cộng sự (2004) đưa ra một thông báo về trường hợp 1 người thoát vị hai tầng cấp tính đốt sống ngực T9-T10 và T11-T12. Tác giả cho rằng chưa thấy một y văn nào nói về thoát vị đĩa đệm 3 tầng nào ở cột sống ngực.

Nhưng theo Ohnishi K (Japan) và cộng sự thì từ năm 1998 – 2002 đã phẩu thuật cho 12 trường hợp thoát vị đĩa đệm ngực đa tầng