Thông tin về dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Nhịp sống kinh tế năng động, cạnh tranh, đa dạng hóa dẫn đến tình hình an ninh xã hội phức tạp như giai đoạn hiện nay. Vấn đề được các nhà lãnh đạo, các doanh nghiệp quan tâm là làm sao đảm bảo được an toàn – an ninh trật tự trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do vậy việc trang bị một lực lượng bảo vệ – vệ sỹ chuyên nghiệp là điều tất yếu và không thể thiếu được của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Tìm hiểu về dịch vụ bảo vệ

Tìm hiểu về dịch vụ bảo vệ

Hình thức bảo vệ hiện nay bao gồm các hình thức sau:

Dịch vụ bảo vệ Tài sản cố định

Đây là hình thức bảo vệ tài sản, hàng hoá, nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở cơ quan, tổ chức Bao gồm các hoạt động bảo vệ an toàn về tài sản, hàng hoá (kể cả các hoạt động giao, nhận tài sản, hàng hoá) theo thoả thuận trong hợp đồng như: Bảo vệ Nhà máy, Bảo vệ văn phòng, Bảo vệ Trường học, Bảo vệ Bệnh viện, Bảo vệ siêu thị, vv…

Dịch vụ bảo vệ Con người

Đây chính là dịch vụ vệ sĩ, loại hình dịch vụ rất đặc thù, bao gồm các hoạt động bảo vệ sự an toàn về tính mạng, sức khoẻ của người được bảo vệ, đòi hỏi nhân viên thực thi nhiệm vụ phải có trình đội võ thuật cao, nhạy bén trong việc phân tích, phán đoán, đối phó với tình huống không mong muốn, đặc điểm của mục tiêu cần bảo vệ là mục tiêu thường xuyên di động không nằm trong phạm vi hay một chủ quyền nhất định .

Dịch vụ bảo vệ con người bao gồm việc:

– Bảo vệ chính trị gia

– Bảo vệ Doanh nhân

– Bảo vệ Ngôi sao….

Dịch vụ Bảo vệ An Ninh

Đây là một trong những loại hình dịch vụ bảo vệ của công ty bảo vệ, nhằm giữ gìn an ninh trật tự trong các sự kiện mang tính chất công cộng, các hoạt động mở. Đặc điểm của loại hình dịch vụ này không bao gồm việc bảo vệ tài sản, mà là các hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự.

Bảo vệ an ninh gồm:

Dịch vụ Bảo vệ, giữ gìn an ninh công cộng, chống các hoạt động gây rối, khủng bố

 – Dịch vụ Bảo vệ các sự kiện, Hội nghị của các đơn vị, tổ chức….