Tìm hiểu thông tin chung về dịch vụ bảo vệ vận chuyển hàng hóa

Tự mình vận chuyển các khoản tiền hay tài sản lớn là hết sức nguy hiểm, nhất là khi tình trạng tôi phạm ngày càng gia tăng, hoạt động ngày càng tinh vi. Chính vì thế sử dụng dịch vụ bảo vệ vận chuyển hàng hóa là lựa chọn tối ưu cho chúng ta:

– Cung cấp nhân viên bảo vệ làm công tác vận chuyển tiền, hàng hóa không có xe chuyên dụng kèm theo.

Dịch vụ bảo vệ vận chuyển hàng hóa

– Cung cấp nhân viên bảo vệ làm công tác vận chuyển tiền, hàng hóa bao gồm trang bị xe chuyên dụng và công cụ hỗ trợ kèm theo.

-Dịch vụ bảo vệ vận chuyển tiền, hàng hóa có giá trị cao có cùng nhân viên của khách hàng đi cùng.

-Giao khoán độc lập việc vận chuyển tiền và hàng hóa được áp tải đến nơi an toàn theo chỉ định của khách hàng.

Điều kiện thực hiện  dịch vụ bảo vệ vận chuyển tiền, hàng hóa :

-Nhân viên bảo vệ được khách hàng uỷ quyền là người chỉ huy cao nhất cuộc vận chuyển

–Tiền, hàng hóa được vận chuyển là tài sản hợp pháp, không có tranh chấp.

–Tiền, hàng hóa được niêm phong có sự chứng kiến của nhân viên Bảo vệ và khách hàng.

-Công ty dịch vụ bảo vệ không được biết số lượng tiền – hàng hóa của cuộc vận chuyển, do đó Khách hàng tự chịu trách nhiệm về bảo hiểm tài sản khi có rủi ro ngoài tầm kiểm soát của nhân bảo vệ (như lái xe của khách hàng gây tai nạn giao thông, thiên tai, bão lũ; nhân viên của khách hàng không chấp hành mệnh lệnh của bảo vệ  .v.v .) sau khi đã cố gắng làm hết trách nhiệm bảo vệ của mình.

Trách nhiệm công ty dịch vụ bảo vệ:

-Đảm bảo an toàn về tài sản cho khách hàng trên đường vận chuyển

-Tư vấn và thống nhất với khách hàng phương án, kế hoạch vận chuyển tiền, hàng hóa (phương tiện, con người, điều kiện bảo quản, thời gian di chuyển, chiến thuật di chuyển, công cụ hỗ trợ, dự báo rủi ro và phương án xử lý).

-Công ty dịch vụ bảo vệ phối hợp với các đơn vị chức năng khi cuộc vận chuyển tiền  có giá trị hoặc tầm quan trọng đặc biệt.

-Triển khai phương án, kế hoạch vận chuyển tiền – hàng hóa. 

>>> Tham khảo: Công ty dịch vụ bảo vệ ở Thủ Đức

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.