10+ mẫu nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển, vintage đẹp

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 20
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 20

Với sự phong phú trong các dòng sản phẩm, thiết kế đa dạng bắt mắt cùng nhiều phong cách độc đáo… chúng tôi tự tin có thể mang đến cho bạn sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Mỗi một phong cách lại mang một dấu ấn riêng cho không gian vệ sinh của gia đình bạn. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ về nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển hay nhà vệ sinh phong cách Vintage trên đây, bạn đã có những lựa chọn phù hợp cho riêng mình.

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 20
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 20

Với sự phong phú trong các dòng sản phẩm, thiết kế đa dạng bắt mắt cùng nhiều phong cách độc đáo… chúng tôi tự tin có thể mang đến cho bạn sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Mỗi một phong cách lại mang một dấu ấn riêng cho không gian vệ sinh của gia đình bạn. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ về nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển hay nhà vệ sinh phong cách Vintage trên đây, bạn đã có những lựa chọn phù hợp cho riêng mình.

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 20
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 20

Với sự phong phú trong các dòng sản phẩm, thiết kế đa dạng bắt mắt cùng nhiều phong cách độc đáo… chúng tôi tự tin có thể mang đến cho bạn sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Mỗi một phong cách lại mang một dấu ấn riêng cho không gian vệ sinh của gia đình bạn. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ về nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển hay nhà vệ sinh phong cách Vintage trên đây, bạn đã có những lựa chọn phù hợp cho riêng mình.

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 20
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 20

Với sự phong phú trong các dòng sản phẩm, thiết kế đa dạng bắt mắt cùng nhiều phong cách độc đáo… chúng tôi tự tin có thể mang đến cho bạn sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Mỗi một phong cách lại mang một dấu ấn riêng cho không gian vệ sinh của gia đình bạn. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ về nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển hay nhà vệ sinh phong cách Vintage trên đây, bạn đã có những lựa chọn phù hợp cho riêng mình.

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 20
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 20

Với sự phong phú trong các dòng sản phẩm, thiết kế đa dạng bắt mắt cùng nhiều phong cách độc đáo… chúng tôi tự tin có thể mang đến cho bạn sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Mỗi một phong cách lại mang một dấu ấn riêng cho không gian vệ sinh của gia đình bạn. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ về nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển hay nhà vệ sinh phong cách Vintage trên đây, bạn đã có những lựa chọn phù hợp cho riêng mình.

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 20
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 20

Với sự phong phú trong các dòng sản phẩm, thiết kế đa dạng bắt mắt cùng nhiều phong cách độc đáo… chúng tôi tự tin có thể mang đến cho bạn sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Mỗi một phong cách lại mang một dấu ấn riêng cho không gian vệ sinh của gia đình bạn. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ về nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển hay nhà vệ sinh phong cách Vintage trên đây, bạn đã có những lựa chọn phù hợp cho riêng mình.

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 11
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 11
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 12
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 12
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 20
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 20

Với sự phong phú trong các dòng sản phẩm, thiết kế đa dạng bắt mắt cùng nhiều phong cách độc đáo… chúng tôi tự tin có thể mang đến cho bạn sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Mỗi một phong cách lại mang một dấu ấn riêng cho không gian vệ sinh của gia đình bạn. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ về nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển hay nhà vệ sinh phong cách Vintage trên đây, bạn đã có những lựa chọn phù hợp cho riêng mình.

10 mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 11
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 11
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 12
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 12
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 20
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 20

Với sự phong phú trong các dòng sản phẩm, thiết kế đa dạng bắt mắt cùng nhiều phong cách độc đáo… chúng tôi tự tin có thể mang đến cho bạn sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Mỗi một phong cách lại mang một dấu ấn riêng cho không gian vệ sinh của gia đình bạn. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ về nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển hay nhà vệ sinh phong cách Vintage trên đây, bạn đã có những lựa chọn phù hợp cho riêng mình.

10 mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 11
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 11
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 12
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 12
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 20
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 20

Với sự phong phú trong các dòng sản phẩm, thiết kế đa dạng bắt mắt cùng nhiều phong cách độc đáo… chúng tôi tự tin có thể mang đến cho bạn sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Mỗi một phong cách lại mang một dấu ấn riêng cho không gian vệ sinh của gia đình bạn. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ về nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển hay nhà vệ sinh phong cách Vintage trên đây, bạn đã có những lựa chọn phù hợp cho riêng mình.

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 10
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 10

Nhà vệ sinh phong cách Vintage – sự lựa chọn không thể bỏ qua

Sự nhẹ nhàng pha chút hoài cỗ chính là nét đặc trưng của phong cách kiến trúc theo lối Vintage. Được hình thành từ giữa thế kỷ XX, kiến trúc Vintage được xem lầ sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Có lẽ bởi lý do như vậy mà cho đến nay, khi nhắc đến Vintage, nhiều người nghĩ ngay đến các dấu ấn và kỷ niệm thời gian.

Nhà vệ sinh phong cách Vintage thường mang đến cho con người ta cảm giác một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà hết sức bình dị nhưng vẫn đáp ứng được đầy đủ công năng cần thiết. Bởi vậy nên lối kiến trúc này ngày càng trở nên thu hút và được nhiều người lựa chọn ngày nay.

Thiết kế theo phong cách này, nhà vệ sinh không bị gò bó bởi màu sắc, tuy nhiên thường hay được dùng nhiều nhất là các màu trắng, xanh nhạt, kem … một số màu nhã nhặn mà không quá rực rỡ. Tuy nhiên các màu sắc nổi bật vẫn được đưa vào trong thiết kế để làm điểm nhấn nổi bật cho không gian phòng vệ sinh của nhiều gia đình.

10 mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 11
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 11
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 12
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 12
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 20
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 20

Với sự phong phú trong các dòng sản phẩm, thiết kế đa dạng bắt mắt cùng nhiều phong cách độc đáo… chúng tôi tự tin có thể mang đến cho bạn sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Mỗi một phong cách lại mang một dấu ấn riêng cho không gian vệ sinh của gia đình bạn. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ về nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển hay nhà vệ sinh phong cách Vintage trên đây, bạn đã có những lựa chọn phù hợp cho riêng mình.

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 9
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 9
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 10
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 10

Nhà vệ sinh phong cách Vintage – sự lựa chọn không thể bỏ qua

Sự nhẹ nhàng pha chút hoài cỗ chính là nét đặc trưng của phong cách kiến trúc theo lối Vintage. Được hình thành từ giữa thế kỷ XX, kiến trúc Vintage được xem lầ sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Có lẽ bởi lý do như vậy mà cho đến nay, khi nhắc đến Vintage, nhiều người nghĩ ngay đến các dấu ấn và kỷ niệm thời gian.

Nhà vệ sinh phong cách Vintage thường mang đến cho con người ta cảm giác một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà hết sức bình dị nhưng vẫn đáp ứng được đầy đủ công năng cần thiết. Bởi vậy nên lối kiến trúc này ngày càng trở nên thu hút và được nhiều người lựa chọn ngày nay.

Thiết kế theo phong cách này, nhà vệ sinh không bị gò bó bởi màu sắc, tuy nhiên thường hay được dùng nhiều nhất là các màu trắng, xanh nhạt, kem … một số màu nhã nhặn mà không quá rực rỡ. Tuy nhiên các màu sắc nổi bật vẫn được đưa vào trong thiết kế để làm điểm nhấn nổi bật cho không gian phòng vệ sinh của nhiều gia đình.

10 mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 11
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 11
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 12
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 12
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 20
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 20

Với sự phong phú trong các dòng sản phẩm, thiết kế đa dạng bắt mắt cùng nhiều phong cách độc đáo… chúng tôi tự tin có thể mang đến cho bạn sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Mỗi một phong cách lại mang một dấu ấn riêng cho không gian vệ sinh của gia đình bạn. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ về nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển hay nhà vệ sinh phong cách Vintage trên đây, bạn đã có những lựa chọn phù hợp cho riêng mình.

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 8
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 8
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 9
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 9
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 10
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 10

Nhà vệ sinh phong cách Vintage – sự lựa chọn không thể bỏ qua

Sự nhẹ nhàng pha chút hoài cỗ chính là nét đặc trưng của phong cách kiến trúc theo lối Vintage. Được hình thành từ giữa thế kỷ XX, kiến trúc Vintage được xem lầ sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Có lẽ bởi lý do như vậy mà cho đến nay, khi nhắc đến Vintage, nhiều người nghĩ ngay đến các dấu ấn và kỷ niệm thời gian.

Nhà vệ sinh phong cách Vintage thường mang đến cho con người ta cảm giác một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà hết sức bình dị nhưng vẫn đáp ứng được đầy đủ công năng cần thiết. Bởi vậy nên lối kiến trúc này ngày càng trở nên thu hút và được nhiều người lựa chọn ngày nay.

Thiết kế theo phong cách này, nhà vệ sinh không bị gò bó bởi màu sắc, tuy nhiên thường hay được dùng nhiều nhất là các màu trắng, xanh nhạt, kem … một số màu nhã nhặn mà không quá rực rỡ. Tuy nhiên các màu sắc nổi bật vẫn được đưa vào trong thiết kế để làm điểm nhấn nổi bật cho không gian phòng vệ sinh của nhiều gia đình.

10 mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 11
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 11
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 12
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 12
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 20
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 20

Với sự phong phú trong các dòng sản phẩm, thiết kế đa dạng bắt mắt cùng nhiều phong cách độc đáo… chúng tôi tự tin có thể mang đến cho bạn sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Mỗi một phong cách lại mang một dấu ấn riêng cho không gian vệ sinh của gia đình bạn. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ về nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển hay nhà vệ sinh phong cách Vintage trên đây, bạn đã có những lựa chọn phù hợp cho riêng mình.

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 6
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 6
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 7
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 7
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 8
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 8
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 9
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 9
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 10
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 10

Nhà vệ sinh phong cách Vintage – sự lựa chọn không thể bỏ qua

Sự nhẹ nhàng pha chút hoài cỗ chính là nét đặc trưng của phong cách kiến trúc theo lối Vintage. Được hình thành từ giữa thế kỷ XX, kiến trúc Vintage được xem lầ sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Có lẽ bởi lý do như vậy mà cho đến nay, khi nhắc đến Vintage, nhiều người nghĩ ngay đến các dấu ấn và kỷ niệm thời gian.

Nhà vệ sinh phong cách Vintage thường mang đến cho con người ta cảm giác một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà hết sức bình dị nhưng vẫn đáp ứng được đầy đủ công năng cần thiết. Bởi vậy nên lối kiến trúc này ngày càng trở nên thu hút và được nhiều người lựa chọn ngày nay.

Thiết kế theo phong cách này, nhà vệ sinh không bị gò bó bởi màu sắc, tuy nhiên thường hay được dùng nhiều nhất là các màu trắng, xanh nhạt, kem … một số màu nhã nhặn mà không quá rực rỡ. Tuy nhiên các màu sắc nổi bật vẫn được đưa vào trong thiết kế để làm điểm nhấn nổi bật cho không gian phòng vệ sinh của nhiều gia đình.

10 mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 11
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 11
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 12
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 12
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 20
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 20

Với sự phong phú trong các dòng sản phẩm, thiết kế đa dạng bắt mắt cùng nhiều phong cách độc đáo… chúng tôi tự tin có thể mang đến cho bạn sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Mỗi một phong cách lại mang một dấu ấn riêng cho không gian vệ sinh của gia đình bạn. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ về nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển hay nhà vệ sinh phong cách Vintage trên đây, bạn đã có những lựa chọn phù hợp cho riêng mình.

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 3
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 3
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 4
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 4
 
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 5
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 5
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 6
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 6
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 7
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 7
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 8
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 8
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 9
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 9
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 10
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 10

Nhà vệ sinh phong cách Vintage – sự lựa chọn không thể bỏ qua

Sự nhẹ nhàng pha chút hoài cỗ chính là nét đặc trưng của phong cách kiến trúc theo lối Vintage. Được hình thành từ giữa thế kỷ XX, kiến trúc Vintage được xem lầ sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Có lẽ bởi lý do như vậy mà cho đến nay, khi nhắc đến Vintage, nhiều người nghĩ ngay đến các dấu ấn và kỷ niệm thời gian.

Nhà vệ sinh phong cách Vintage thường mang đến cho con người ta cảm giác một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà hết sức bình dị nhưng vẫn đáp ứng được đầy đủ công năng cần thiết. Bởi vậy nên lối kiến trúc này ngày càng trở nên thu hút và được nhiều người lựa chọn ngày nay.

Thiết kế theo phong cách này, nhà vệ sinh không bị gò bó bởi màu sắc, tuy nhiên thường hay được dùng nhiều nhất là các màu trắng, xanh nhạt, kem … một số màu nhã nhặn mà không quá rực rỡ. Tuy nhiên các màu sắc nổi bật vẫn được đưa vào trong thiết kế để làm điểm nhấn nổi bật cho không gian phòng vệ sinh của nhiều gia đình.

10 mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 11
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 11
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 12
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 12
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 20
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 20

Với sự phong phú trong các dòng sản phẩm, thiết kế đa dạng bắt mắt cùng nhiều phong cách độc đáo… chúng tôi tự tin có thể mang đến cho bạn sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Mỗi một phong cách lại mang một dấu ấn riêng cho không gian vệ sinh của gia đình bạn. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ về nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển hay nhà vệ sinh phong cách Vintage trên đây, bạn đã có những lựa chọn phù hợp cho riêng mình.

Views: 27,884 

Nhà vệ sinh đóng vai trò như một trong những công trình phụ quan trọng nhất, bởi vậy nên nó thu hút sự quan tâm của không ít gia đình trong việc lựa chọn phong cách thiết kế cũng như bố cục sắp xếp. Top 10 nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển và nhà vệ sinh phong cách vintage dưới đây sẽ giúp bạn có nhiều sự lựa chọn để tham khảo hơn.

Nhà vệ sinh phong cách Tân cổ điển có đặc điểm gì nổi bật?

Kiến trúc tân cổ điển đã hình thành và phát triển từ rất lâu và là sự biến thể của phong cách cổ điển. Nó lấy cảm hứng từ vẻ đẹp quý phái cùng sự đồ sộ của các toà nhà cổ điển, kết hợp với đó là sự phóng khoáng của lối kiến trúc hiện đại.

Thiết kế kiến trúc theo phong cách tân cổ điển chủ yếu hướng đến sự thoải mái, đơn giản và cân đối trong các đường nét thiết kế. Điều này được cho là trái ngược hoàn toàn với phong cách hiện đại. Sự ra đời của phong cách kiến trúc tân cổ điển chính là một giải pháp vừa hiệu quả lại tinh tế trong thiết kế kiến trúc hiện nay.

Cũng chính bởi lý do này mà nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển được rất nhiều gia đình lựa chọn. Không còn những chi tiết quá đỗi rườm rà mà thay vào đó là những công năng được tích hợp một cách khéo léo khiến cho không gian nội thất của nhà vệ sinh luôn rất đỗi nhẹ nhàng. Có thể nói rằng, nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển được xem là một trong những bước tiến quan trọng trong lịch sử thiết kế của Thế Giới.

Ưu điểm của nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển

Thiết kế nhà vệ sinh là sự kết hợp giữa cảm hứng phong cách cổ điển truyền thống nhưng được xây dựng dựa trên các thiết bị, nguyên vật liệu và công nghệ, kỹ thuật chế tác hiện đại. Bởi vậy nên nó phù hợp với hầu hết mọi không gian bởi sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian, dù cho là nơi riêng tư tại gia đình hay tại chốn công cộng. Nhìn chung, những ưu điểm mà phong cách tân cổ điển mang đến cho nhà vệ sinh hiện đại bao gồm:

  • Tinh tế mà không cầu kỳ
  • Màu sắc nhã nhặn luôn toát lên một vẻ đẹp trang trọng mà quý phái
  • Đáp ứng được nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng của người dân.

Đặc điểm nổi bật của nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển

  • Nhấn mạnh vào những vị trí như chân tường, thức cột hay mảng tường chứ không tập trung nhiều vào khối lượng các tác phẩm điêu khắc
  • Thước đo tổng thể được đánh giá dựa trên sự cân bằng và đối xứng. Từ đó tạo nên tỉ lệ vàng trong kiến trúc.
  • Tinh giản số lượng phào, chỉ một cách rõ rệt, những mảng phù điêu, điêu khắc không còn gồ gề mà trở nên bằng phẳng hơn.
  • Bảng màu ưu tiên sử dụng các pastel nhẹ nhàng, gam màu trắng sáng.

10 mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 1
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 1
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 2
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 2
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 3
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 3
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 4
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 4
 
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 5
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 5
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 6
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 6
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 7
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 7
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 8
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 8
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 9
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 9
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển - Hình 10
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách tân cổ điển – Hình 10

Nhà vệ sinh phong cách Vintage – sự lựa chọn không thể bỏ qua

Sự nhẹ nhàng pha chút hoài cỗ chính là nét đặc trưng của phong cách kiến trúc theo lối Vintage. Được hình thành từ giữa thế kỷ XX, kiến trúc Vintage được xem lầ sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách cổ điển và hiện đại. Có lẽ bởi lý do như vậy mà cho đến nay, khi nhắc đến Vintage, nhiều người nghĩ ngay đến các dấu ấn và kỷ niệm thời gian.

Nhà vệ sinh phong cách Vintage thường mang đến cho con người ta cảm giác một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà hết sức bình dị nhưng vẫn đáp ứng được đầy đủ công năng cần thiết. Bởi vậy nên lối kiến trúc này ngày càng trở nên thu hút và được nhiều người lựa chọn ngày nay.

Thiết kế theo phong cách này, nhà vệ sinh không bị gò bó bởi màu sắc, tuy nhiên thường hay được dùng nhiều nhất là các màu trắng, xanh nhạt, kem … một số màu nhã nhặn mà không quá rực rỡ. Tuy nhiên các màu sắc nổi bật vẫn được đưa vào trong thiết kế để làm điểm nhấn nổi bật cho không gian phòng vệ sinh của nhiều gia đình.

10 mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage

Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 11
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 11
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 12
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 12
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 13
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 14
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 15
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 16
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 17
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 18
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 19
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage - Hình 20
Mẫu nhà vệ sinh thiết kế theo phong cách Vintage – Hình 20

Với sự phong phú trong các dòng sản phẩm, thiết kế đa dạng bắt mắt cùng nhiều phong cách độc đáo… chúng tôi tự tin có thể mang đến cho bạn sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Mỗi một phong cách lại mang một dấu ấn riêng cho không gian vệ sinh của gia đình bạn. Hy vọng với những thông tin được chia sẻ về nhà vệ sinh phong cách tân cổ điển hay nhà vệ sinh phong cách Vintage trên đây, bạn đã có những lựa chọn phù hợp cho riêng mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

hình ảnh tác giả

admin