Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Views: 25,530 

Để kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT một cách chính xác và hiệu quả, bạn cần tuân theo các bước cụ thể và đáng tin cậy. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách thức thực hiện việc này, đồng thời cung cấp thông tin hữu ích giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng.

Nguyên tắc kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Sau khi đã vượt quá thời hạn nộp tờ khai thuế theo quy định, nếu người nộp thuế phát hiện rằng tờ khai đã gửi cho cơ quan thuế chứa sai sót hoặc nhầm lẫn, ảnh hưởng đến số thuế phải nộp, họ có quyền thực hiện kê khai bổ sung và điều chỉnh tờ khai.

Tờ khai thuế bổ sung có thể được nộp cho cơ quan thuế vào bất kỳ ngày làm việc nào, nhưng phải hoàn thành trước khi cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế hoặc thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

Nguyên tắc quan trọng khi thực hiện kê khai bổ sung là “Sai đâu sửa đó”: nếu có sai sót ở kỳ tính thuế nào, người nộp thuế cần điều chỉnh tại kỳ tính thuế đó để kê khai bổ sung. Nếu sai sót xuất hiện ở chỉ tiêu nào, họ phải điều chỉnh chỉ tiêu đó đến con số chính xác.

Theo Thông tư 219/2013/TT-BCT ban hành ngày 01/01/2014, việc xử lý hóa đơn đầu ra kê khai sót yêu cầu phải điều chỉnh tại kỳ tính thuế bị thiếu sót và cần phải chịu tiền chậm nộp trên số thuế thiếu sót (nếu có). Đối với hóa đơn đầu vào kê khai sót, không có hạn chế thời gian kê khai; nếu phát hiện thiếu sót trong quá trình kê khai, người nộp thuế vẫn có thể thực hiện kê khai bổ sung trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh kiểm tra.

>>> Xem thêm: dịch vụ làm báo cáo thuế

Nguyên tắc kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT
Nguyên tắc kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Hướng dẫn chi tiết kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Các lỗi phổ biến trong kế toán thường bao gồm: việc kê khai quá hoặc thiếu hóa đơn đầu ra, khai quá hóa đơn đầu vào hoặc điều chỉnh giảm số lượng hóa đơn đầu vào do không đủ điều kiện khấu trừ, sai sót trong việc khai báo doanh thu, số tiền thuế, giá trị của hàng hóa mua…

2.1 Phát hiện sai sót khi vẫn còn trong thời hạn nộp tờ khai.

Nếu phát hiện bất kỳ lỗi nào, dù là sai số tiền thuế hoặc lỗi không ảnh hưởng đến số thuế, nhưng vẫn trong thời gian nộp tờ khai thuế, quy trình sửa chữa không phải là lập tờ khai bổ sung mà là việc lập lại một tờ khai mới (tờ khai ban đầu), chỉnh sửa thông tin đúng và nộp lại.

Ví dụ: Công ty Anpha đã nộp tờ khai thuế GTGT Quý 1/2018 vào ngày 20/4/2018. Tuy nhiên, vào ngày 25/04, phát hiện lỗi sai số tiền thuế.

Giải pháp: Đơn giản chỉ cần lập lại tờ khai cho Quý 1/2018 với thông tin chính xác và nộp lại trước ngày 30/04/2018 (thời hạn cuối cùng là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo).

Chú ý: Chỉ cần chọn tùy chọn như trên hình và nộp lại tờ khai mới, không chọn lựa phương án tờ khai bổ sung.

>>> Xem thêm dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng: https://timsen.vn/dich-vu-hoan-thue-gia-tri-gia-tang/

Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh kê khai bổ sung thuế GTGT
Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh kê khai bổ sung thuế GTGT

2.2 Phát hiện sai sót sau khi đã hết thời hạn nộp tờ khai:

Khi đã gửi tờ khai và phát hiện lỗi sau khi hết thời hạn, người nộp thuế cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Trong phần mềm HTKK, chọn “Kỳ kê khai sai” => chọn tùy chọn tờ khai bổ sung.

Chú ý: Để lập tờ khai bổ sung, thông tin từ tờ khai ban đầu phải được nhập vào HTKK. Các nguyên tắc lấy dữ liệu khi kê khai bổ sung như sau:

  • Bổ sung lần 1 => sử dụng dữ liệu từ tờ khai ban đầu.
  • Bổ sung lần 2 => sử dụng dữ liệu từ tờ khai bổ sung lần 1.
  • Bổ sung lần n => sử dụng dữ liệu từ tờ khai bổ sung lần n-1.

Sau đó, xác nhận và tiếp tục, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Bước 2: Điều chỉnh số liệu trên tờ khai điều chỉnh:

Trường hợp 1: Nếu lỗi nằm ở hóa đơn đầu vào:

Cần thực hiện điều chỉnh trực tiếp trên các chỉ tiêu [23], [24], [25].

Trường hợp 2: Nếu lỗi xuất hiện ở hóa đơn đầu ra:

Cần điều chỉnh trực tiếp trên các chỉ tiêu [29], [30], [31], [32], [33], theo mức thuế suất được quy định trên hóa đơn.

Ví dụ: Vào ngày 24/08/2018, công ty Anpha phát hiện sai sót trong hóa đơn đầu vào số 00589 ngày 15/06/2018 từ Công ty Trần Quang, với số tiền chưa bao gồm VAT là 20.000.000 đồng và thuế VAT là 2.000.000 đồng, không đủ điều kiện được khấu trừ do sử dụng trước ngày thông báo phát hành hóa đơn. Công ty cũng phát hiện lỗi trong việc khai báo hóa đơn đầu ra số 000059 ngày 15/06/2018, với số tiền chính xác cho doanh thu chưa bao gồm VAT là 10.000.000 đồng và thuế VAT là 1.000.000 đồng, nhưng đã bị kế toán khai chưa bao gồm VAT là 100.000.000 đồng và VAT là 10.000.000 đồng.

Giải pháp:

Hóa đơn đầu vào: Thực hiện điều chỉnh trực tiếp trên sheet tờ khai điều chỉnh và sửa lại số liệu đã khai sai thành số liệu chính xác tại các chỉ tiêu [23], [24], [25], kết quả sau điều chỉnh như sau:

  • [23]: 1.860.000.000 – 20.000.000 = 1.840.000.000
  • [24]: 186.000.000 – 2.000.000 = 184.000.000
  • [25]: 186.000.000 – 2.000.000 = 184.000.000

Hóa đơn đầu ra: Thực hiện điều chỉnh trực tiếp trên sheet tờ khai điều chỉnh và sửa lại số liệu đã khai sai thành số liệu chính xác tại các chỉ tiêu [32], [33], kết quả sau điều chỉnh như sau:

  • [32]: 1.800.000.000 – 90.000.000 = 1.710.000.000
  • [33]: 180.000.000 – 9.000.000 = 171.000.000

Bước 3: Khi đã điều chỉnh, nhấn “Ghi” để phần mềm tổng hợp dữ liệu.

Bước 4: Tiếp theo, mở tờ giải trình kê khai bổ sung điều chỉnh bằng cách chọn sheet “KHBS” dưới phần khai bổ sung điều chỉnh.

Quan trọng là chỉ cần quan tâm đến sự chênh lệch giữa số liệu điều chỉnh và số liệu đã kê khai ở các chỉ tiêu [40] và [43]:

a. Nếu [40] > 0: Tăng số tiền thuế GTGT phải nộp

Nộp số tiền đó cùng với số tiền phạt chậm nộp được tính bởi phần mềm ở phần B (Tính số tiền chậm nộp).
Không cần khai báo chỉ tiêu [37], [38] trong kỳ thuế phát hiện sai.
b. Nếu [40] < 0: Giảm số tiền thuế GTGT phải nộp

Tự theo dõi bên ngoài, trừ đi số thuế phải nộp trong kỳ sau, nhưng không đưa vào chỉ tiêu [38] trong kỳ hiện tại, vì chỉ tiêu này chỉ dành cho số thuế được khấu trừ.
c. Nếu [43] > 0: Tăng số tiền thuế GTGT được khấu trừ

Ghi vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.
d. Nếu [43] < 0: Giảm số thuế GTGT được khấu trừ

Ghi vào chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.
Ví dụ: Nếu số liệu kê khai điều chỉnh rơi vào trường hợp [43] > 0 (7.000.000 > 0)

Số tiền thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 7.000.000 đồng.
Ghi vào chỉ tiêu [38]: 7.000.000 đồng của Quý 3/2018.

Bước 5: Giải trình: Kế toán giải trình bằng cách nhập lý do khác ở phần cuối tờ KHBS, giải thích lý do sai sót.

Sau khi hoàn thành, xuất file XML và nộp qua mạng điện tử tới cơ quan thuế.

Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT là một quy trình quan trọng và đòi hỏi sự cẩn trọng. Để đảm bảo rằng bạn thực hiện đúng quy trình, nên tham khảo thêm từ nguồn tin cậy trên timsen.vn hoặc tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

hình ảnh tác giả

Đông Chí