Chứng khoán cổ phiếu là gì và phân loại cổ phiếu?

Views: 276 

Hiện nay nhiều người đang đầu tư vào cổ phiếu và đây cũng không phải là một lĩnh vực mới mà nó đã xuất hiện từ những thập kỷ trước. Nói đến đây thì bạn cũng biết được phần nào vị trí của phiếu và khả năng tồn tại của nó cùng với sự phát triển của cuộc sống. Đây là một trong những lĩnh vực cũng tiềm tàng rất nhiều mối nguy nhưng cũng là một trong những vùng đất màu mỡ dành cho những ai có nhu cầu đầu tư. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hiểu về cổ phiếu là gì và cổ phiếu hoạt động như thế nào?

Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu chính là cơ sở để nhận định quyền và lợi ích của người sở hữu về tài sản cũng như phần vốn của người đầu tư vào tổ chức phát hành. Cổ phiếu chính là một trong những loại chứng khoán. Cổ phiếu sẽ được các công ty cổ phần phát hành ra hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp về một hoặc một số cổ phần khi nhà đầu tư tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty đó. Chính vì thế mà mức độ sinh lời của tài sản khi đầu tư vào công ty sẽ phụ thuộc vào khả năng sinh lời của công ty đó.

Cổ phiếu là gì

Và khi người nắm giữ cổ phiếu có đủ điều kiện trở thành cổ đông và cùng là chủ sở hữu của công ty phát hành cổ phiếu. Hiện nay trên thị trường chứng khoán tại Việt Nam, giá trị của một cổ phiếu là đại diện cho 10,000 đồng vốn điều lệ của một doanh nghiệp. Nói cụ thể hơn là, một doanh nghiệp cổ phần sẽ có vốn điều lệ là khoảng 10 tỉ Việt Nam đồng thì khi đó số cổ phần đại diện cho việc sở hữu doanh nghiệp này sẽ là 1 triệu cổ phiếu, có nghĩa là khi đó mỗi cổ phiếu đại diện cho 10 nghìn vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Cổ phiếu gồm những loại nào?

Hiện nay cổ phiếu gồm có 2 loại đó chính là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu thường

Cổ phiếu thường hay còn gọi là cổ phiếu phổ thông là biểu hiện về quyền sở hữu của cổ đông đối với các công ty cổ phần. Cổ phiếu thường sẽ không có thời hạn xác định, tồn tại trong suốt thời gian tồn tại của công ty đó.

Cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi cũng là một loại cổ phiếu và cũng giống như cổ phiếu thường nhưng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hơn cổ phiếu thường. Những cổ đông khi nắm giữ cổ phiếu này tất nhiên sẽ được những lợi thế nhất hơn về mặt cổ tức, quyền biểu quyết và việc thanh lý tài sản khi công ty bị phá sản sẽ được ưu tiên hơn những cổ đông giữ cổ phiếu thường.

Cổ phiếu phổ thông

Hiện nay trên thị trường Việt Nam có những công ty cổ phần thường phát hành hai dạng cổ phiếu: Cổ phiếu thường (common stock) và cổ phiếu mức ưu đãi (preferred stock). Và theo quy định thì các cổ đông sở hữu cổ phiếu thường được quyền tự do chuyển nhượng, quyền biểu quyết đối với những quyết định của công ty tại Đại hội cổ đông, được hưởng lợi cổ tức theo kết quả kinh doanh và trị giá cổ phiếu đang nắm giữ. Và ngược lại, các cổ đông nắm giữ cổ phiếu mức ưu đãi sẽ có quyền hạn và các trách nhiệm sẽ giảm thiểu như là: mức lợi tức nhất định, không có quyền bầu cử, ứng cử. Tuy nhiên, cổ đông sở hữu cổ phiếu có mức ưu đãi luôn được nhận cổ tức trước nhất, và khi công ty bị phá sản thì họ cũng là những người được công ty trả trước tiên rồi sau đó mới tới cổ đông thường.

Những đặc điểm của cổ phiếu là gì?

Không kỳ hạn

Khi đầu tư vào cổ phiếu thì cổ phiếu sẽ không có kỳ hạn và sẽ không có khả năng hoàn vốn
Khi muốn góp vốn vào một công ty cổ phần thì tất nhiên bạn sẽ phải nhận lại một chứng nhận về việc góp vốn của. Chính vì vậy mà cổ phiếu chỉ có thể góp vào, nó sẽ tồn tại và đồng hành cùng công ty đó hoạt động nên sẽ không thể hiện được thời hạn hoàn vốn và cũng sẽ không có kỳ hạn. Nó sẽ tồn tại mãi mãi và chỉ bị mất đi khi công ty giải thể hay phá sản.

Cổ phiếu biến động

Lợi nhuận không cố định

Chính vì đã góp vốn vào công ty nên lợi nhuận của cổ phiếu sẽ không xác định được
Mức lợi nhuận của cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty đó. Nếu như công ty là ăn không phát đạt thì mức lợi nhuận của bạn sẽ bị hạn chế và tương tự khi công ty mà bạn góp vốn kinh doanh một cách phát triển và thịnh vượng thì mức lợi nhuận sẽ càng cao từ hoạt động kinh doanh của công ty đó.

Giá cổ phiếu biến động

Giá của cổ phiếu sẽ không ổn định mà biến động mạnh. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến giá của cổ phiếu, và một nhân tố quan trong nhất đó chính là kết quả hoạt động kinh doanh của công ty đó. Nếu công ty càng lớn và làm ăn càng phát triển thì giá của cổ phiếu sẽ tăng mạnh.

Thanh khoản nhanh

Một đặc điểm được nhiều người ưa chuộng của cổ phiếu đó chính là khả năng thanh khoản nhanh
Việc chuyển hóa thành tiền mặt vô cùng nhanh chóng đối với cổ phiếu.

Lợi nhuận từ cổ phiếu

Tính lưu thông cao

Cổ phiếu cũng có tính lưu thông cao khi bạn có thể quy nó thành tài sản của mình và chuyển nhượng hay quy vào thừa kế.

Rủi ro cao

Tình hình chính trị và tài chính sẽ tác động mạnh đến việc kinh doanh của các công ty và chính điều này tạo nên tính rủi ro cao cho cổ phiếu.

Cổ phiếu là một lĩnh vực không phải khó nhưng cũng không phải dễ đối với nhiều người. Chính vì vậy muốn bước vào kinh doanh lĩnh vực này thì bạn cần phải xem xét kỹ, và có thể tham khảo nhiều thông tin có ích và ví dụ thực tiễn tại papatrader.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

hình ảnh tác giả