Có những bảo hiểm nhân thọ nào phổ biến tại Việt Nam hiện nay?

Bảo hiểm được chia thành nhiều loại tùy theo từng đối tượng, tính chất hoạt động, phương thức tham gia. Vậy có những bảo hiểm nhân thọ nào hiện này?

Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Bảo hiểm nhân thọ là một loại sản phẩm của các công ty bảo hiểm nhằm hướng đến mục đích bảo vệ những người tham gia bảo hiểm trước các rủi ro liên quan tới sức khỏe, thân thể và tính mạng.

>>> Tham khảo: Hướng dẫn cách chọn gói bảo hiểm nhân thọ phù hợp

Người tham gia và công ty bảo hiểm sẽ ký kết một hợp đồng mà theo như đó, người tham gia bảo hiểm sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đóng phí đầy đủ còn công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ thực hiện việc chi trả theo các sự kiện bảo hiểm xảy ra dựa trên những quy định trong hợp đồng.

  • Đối với cá nhân và gia đình: Là hình thức bảo đảm về tài chính để đề phòng những rủi ro bất trắc xảy ra không thể ngờ trước. Bên cạnh đó, bảo hiểm còn là một cách đầu tư, tích lũy an toàn với lãi cao.
  • Đối với xã hội: Đã góp phần giảm thiểu khó khăn của những gia đình mà không may có người trụ cột trong gia đình mất đi. Không chỉ vậy, đây còn là một hình thức tập trung nguồn vốn tiết kiệm trong dài hạn, góp phần vào nguồn đầu tư dài hạn trong nền kinh tế.
  • Cách tính lãi suất bảo hiểm nhân thọ: https://baohiemxanh.net/tin-tuc/lai-suat-bao-hiem-nhan-tho-daiichi-life-viet-nam.html
Bảo hiểm nhân thọ bảo vệ cuộc sống bạn
Bảo hiểm nhân thọ bảo vệ cuộc sống bạn

 

Có những bảo hiểm nhân thọ nào hiện nay?

Theo như Luật kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ sẽ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết. Với 7 nghiệp vụ bảo hiểm sau đây:

  • Bảo hiểm sinh kỳ

Là loại nghiệp vụ bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, mà theo đó doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng.

  • Bảo hiểm tử kỳ

Là loại nghiệp vụ bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm mất trong một thời hạn nhất định, mà theo đó doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng.

  • Bảo hiểm hỗn hợp

Là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp cả hai loại bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ.

  • Bảo hiểm trọn đời

Là nghiệp vụ bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm mất đi vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của họ.

  • Bảo hiểm trả tiền định kỳ

Là nghiệp vụ bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm sống đến thời hạn nhất định; sau thời hạn đó công ty bảo hiểm sẽ phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thỏa thuận như trong hợp đồng.

  • Bảo hiểm hưu trí

Là nghiệp vụ bảo hiểm trong trường hợp người được bảo hiểm sống đến độ tuổi xác định được công ty bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng.

  • Bảo hiểm liên kết đầu tư

Là loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp hai yếu tố là bảo vệ rủi ro và đầu tư để sinh lời tuy nhiên phần đầu tư là chủ yếu. Số phí mà người tham gia bảo hiểm đóng sau khi trừ một số chi phí,một phần sẽ dành cho việc bảo vệ, phần còn lại sẽ dùng để góp vào quỹ đầu tư trong các quỹ liên kết

>>> Xem ngay: Những lưu ý quan trọng khi mua bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm liên kết đầu tư
Bảo hiểm liên kết đầu tư

Trên đây là những giải đáp cho câu hỏi: “Có những bảo hiểm nhân thọ nào?”. Nếu có nhu cầu tham gia bảo hiểm, hãy liên hệ ngay với https://baohiemxanh.net/ để có thể tìm hiểu thêm nhiều thông tin và lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp.