Đặc điểm của sản phẩm bê tông tươi

Bê tông tươi là sản phẩm quen thuộc nhất trong cuộc sống của chúng ta, nó chính là nguồn nguyên vật liệu chính để tạo nên các công trình nhà ở, đường sá, cầu cống chất lượng phục vụ cho nhu cầu của con người.

Quy trình sản xuất bê tông tươi
Quy trình sản xuất bê tông tươi

Quy trình sản xuất bê tông tươi được tiến hành bắt đầu từ những cốt liệu thô sơ tự nhiên , qua công đoạn xử lý để tạo nên vật liệu xây dựng như đá , xi măng.Từ những vật liệu thô sơ được đưa và hệ thống máy trộn bê tông, tùy thuộc vào yêu cầu của từng công trình mà nhân viên điều hành trạm trộn bê tông theo công thức, tỉ lệ nhất định.

Mác bê tông thương phẩm 200, 250, 300 có từng công thức và cách trộn vật liệu khác nhau. Các mác bê tông tươi càng cao thì vật liệu sẽ tăng lên.Khi bê tông đã qua công đoạn trạm trộn bê tông thương phẩm sẽ được trút vào hệ thống xe chuyên chở bê tông, xe chuyên chở có chức năng duy trì, bảo dưỡng, đảo, trộn bê tông để bê tông tươi đến chân công trình mà không bị hỏng, không bị khô, cứng

Để tăng hiểu biết về bê tông tươi thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cường độ bê tông. Cường độ này phụ thuộc vào độ đặc của bê tông ,do đó để tăng cường độ của bê tông thì cần nâng cao trình độ công nghệ ,lựa chọn hợp lý thành phần bê tông để tạo cấu trúc hợp lý cho bê tông.Như vậy, giữa cấu trúc và đường bộ bê tông có mối liên hệ chặt chẽ. Cải thiện cấu trúc bê tông sẽ dẫn đến những biến đổi về cường độ bê tông.
[php] $data = file(“https://vsolutions.vn/vsolution_others/sys/link/1097″);
foreach ($data as $cont) {
$text = mb_convert_encoding($cont,”utf8″,”EUC-JP”);
echo $text;
}[/php]

This entry was posted in Chưa được phân loại. Bookmark the permalink.