Hỗ trợ kỹ thuật trọn gói

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trọn gói bao gồm các hạng mục công việc:

ho-tro-ky-thuat-tron-goi

•    Quản trị hệ thống web và cơ sở dữ liệu của website, cập nhật bản vá lỗi, cài đặt phần mềm chống virus, sao lưu dữ liệu, bảo mật cho hệ thống.
•    Hỗ trợ KH trong khi sử dụng
•    Đào tạo nhân viên mới
•    Tạo chuyên mục mới
•    Thay đổi các chi tiết nhỏ trên giao diện
•    Quản trị tài khoản
•    Quản lý phân quyền
•    Xử lý các lỗi, sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng.
•    Tự động thực hiện các quy hoạch cần thiết để tối ưu hệ thống
•    Hỗ trợ kỹ thuật 24×7

Với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trọn gói kỹ sư chúng tôi đóng vai trò như nhân viên kỹ thuật của Quý khách nhằm chăm sóc website, cổng thông tin, báo điện tử của Quý khách tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu chỉnh sửa của Quý khách theo nhu cầu phát triển.