Hợp đồng xây dựng là gì? Quy định về hợp đồng xây dựng nhà ở?

Views: 477 

Những điều cần biết về hợp đồng xây dựng. Khái niệm hợp đồng xây dựng? Đặc điểm hợp đồng xây dựng? Quy định về hợp đồng xây dựng. Lưu ý lúc ký kết hợp đồng xây nhà. Tất cả các thông tin đó sẽ được Xây dựng Đức Thảo trình bày trong bài viết dưới đây

Khái niệm hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng dân sự, vì thế cũng là sự thỏa thuận giữa hai bên về xác lập, thay đổi hoặc kết thúc quyền, trách nhiệm của 2 bên, nhưng là trong hoạt động đầu tư xây dựng. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 138 Luật Xây dựng năm 2014 thì:

“Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bởi văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.”

Định nghĩa trên cũng được ghi nhận lại trong khoản một Điều 2 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Hợp đồng xây dựng mang Các đặc điểm chung của hợp đồng dân sự. Tuy là vậy nhưng, hợp đồng xây dựng vẫn có một số nét đặc thù sau:

Về chủ thể: bao gồm bên giao thầu và bên nhận thầu:

 • Bên giao thầu là chủ đầu tư hay đại diện của chủ đầu tư hay tổng thầu hoặc nhà thầu chính (Khoản hai Điều 2 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP)
 • Bên nhận thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính Khi bên giao thầu là chủ đầu tư; là nhà thầu phụ Lúc bên giao thầu là tổng thầu hay nhà thầu chính. Bên nhận thầu có thể là liên danh Các nhà thầu (Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP).

Về hình thức: Hợp đồng xây dựng được soạn thành văn bản và được ký kết bởi người đại diện đúng thẩm quyền theo luật pháp của các bên tham dự hợp đồng. Trường hợp 1 bên tham gia hợp đồng là tổ chức thì bên đấy phải ký tên, đóng dấu theo quy định của pháp luật

Phân loại hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng được phân loại theo các tiêu chí sau đây:

 • Theo tính chất, nội dung công việc hợp đồng xây dựng có Các loại sau: Hợp đồng giải đáp xây dựng; Hợp đồng thi công xây dựng công trình; Hợp đồng cung cấp thiết bị lắp đặt vào dự án xây dựng; Hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng, hợp đồng chìa khóa trao tay và Những loại Hợp đồng dân sự khác.
 • Theo bên ngoài giá thành hợp đồng ứng dụng, hợp đồng xây dựng có Các loại sau: Hợp đồng trọn gói; Hợp đồng theo đơn giá tiền cố định; Hợp đồng theo đơn giá tiền điều chỉnh; Hợp đồng theo thời gian; Hợp đồng theo mức giá cộng phí; Hợp đồng theo mức giá kết hợp; Hợp đồng xây dựng khác; Hợp đồng xây dựng dùng vốn nhà nước chỉ áp dụng Các loại hợp đồng quy định Tại Các điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 140 Luật Xây dựng năm 2014 hoặc liên kết Các loại hợp đồng này
 • Theo mối quan hệ của 2 bên tham gia trong hợp đồng, hợp đồng xây dựng có những loại sau: Hợp đồng thầu chính; Hợp đồng thầu phụ; Hợp đồng giao khoán; Hợp đồng xây dựng.

Nguyên tắc ký kết, thực hiện hợp đồng xây dựng

Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng gồm:

 • Tình nguyện, bình đẳng, cộng tác, không có trái pháp luật và đạo đức xã hội;
 • Đảm bảo có đủ vốn để thanh toán theo thỏa thuận của hợp đồng;
 • Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu và kết thúc công đoạn đàm phán hợp đồng;
 • Trường hợp bên nhận thầu là liên danh nhà thầu thì phải có thỏa thuận liên danh. Những thành viên trong liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
 • Cùng lúc, Điều 4 Nghị định 37/2015/NĐ-CP còn quy định Khi ký kết hợp đồng xây dựng ngoài việc phù hợp với Những nguyên tắc đã dẫn thì còn phải bảo đảm Những nguyên tắc sau:
 • Ở thời điểm ký phối hợp đồng bên nhận thầu phải đáp ứng điều kiện năng lực hành nghề, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia khối lượng công tác trong thỏa thuận liên danh phải phù hợp với năng lực hoạt động của từng thành viên trong liên danh. Đối với nhà thầu chính nước ngoài, phải có cam kết thuê thầu phụ trong nước thực hiện Các công việc của hợp đồng dự kiến giao thầu phụ Lúc Các nhà thầu trong nước giải quyết được yêu cầu của gói thầu.
 • Chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư được ký hợp đồng với 1 hay khá nhiều nhà thầu chính để thực hiện công tác. Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng với khá nhiều nhà thầu chính thì nội dung của Những hợp đồng này phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong thời kỳ thực hiện Các công tác của hợp đồng để đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư của dự án đầu tư xây dựng.
 • Tổng thầu, nhà thầu chính được ký hợp đồng với một hoặc một vài nhà thầu phụ, nhưng Các nhà thầu phụ này phải được chủ đầu tư chấp thuận, Các hợp đồng thầu phụ này phải thống nhất, đồng bộ với hợp đồng thầu chính đã ký với chủ đầu tư. Tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu nghĩa vụ với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng Các công việc đã ký kết, kể cả Các công tác do nhà thầu phụ thực hiện.
 • Giá ký kết đồng không được vượt giá cả trúng thầu hay kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng, trừ khối lượng nảy sinh ngoài phạm vi công việc của gói thầu được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép.

Nguyên tắc thực hiện hợp đồng xây dựng gồm:

 • 2 bên hợp đồng phải thực hiện đúng Những cam kết trong hợp đồng về phạm vi công việc, đề nghị chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và Những thỏa thuận khác;
 • Trung thực, hợp tác và đúng pháp luật;
 • Không có xâm phạm tới lợi của Nhà nước, cộng đồng và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác

Hiệu lực của hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng có hiệu lực Lúc phục vụ đủ Những điều kiện sau:

 • Người ký liên kết đồng phải có đủ năng lực hành vi dân sự, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • bảo đảm Những nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng quy định Ở điểm a khoản 2 Điều 138 của Luật Xây dựng năm 2014;
 • Bên nhận thầu phải có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014;
 • Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng xây dựng là thời điểm ký phối hợp đồng hay thời điểm cụ thể khác do hai bên hợp đồng thoả thuận.

Tùy vào loại Hợp đồng xây dựng cụ thể mà nội dung sẽ có sự bổ sung, lược bớt. Nghị định 37/2015.NĐ-CP Quy định về chi tiết hợp đồng xây dựng hướng dẫn tương đối cụ thể, chi tiết đối với nội dung một vài loại hợp đồng xây dựng. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến hợp đồng xây dựng vui lòng liên hệ đến Xây Dựng Đức Thảo theo thông tin sau để được tư vấn cụ thể hơn.

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ĐỨC THẢO

 • Địa chỉ: 407/23/49 nguyễn xí , Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0962879785 – 0934844643 
 • Email: xaydungducthao379@gmail.com 
 • Website: www.xaydungducthao.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

hình ảnh tác giả