Lãi gộp và lãi ròng: Khác biệt và tầm quan trọng trong hoạt động kinh doanh

Views: 238,257 

Trong hoạt động kinh doanh, lãi gộp và lãi ròng là hai thuật ngữ quan trọng được sử dụng để đánh giá hiệu suất tài chính của một doanh nghiệp. Đối với các nhà quản lý và nhà đầu tư, hiểu rõ sự khác biệt và tầm quan trọng của hai khái niệm này là một yếu tố cốt lõi để đảm bảo sự thành công và bền vững của các hoạt động kinh doanh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sự khác nhau giữa lãi gộp và lãi ròng, cũng như tầm quan trọng của chúng trong việc đánh giá hiệu quả và định hướng chiến lược kinh doanh.

Lãi gộp và lãi ròng là gì?

Lãi gộp và lãi ròng hay được gọi với tên gọi khác là lợi nhuận ròng và lợi nhuận gộp, đây là hai thuật ngữ quan trọng thường được sử dụng để đo lường và đánh giá sự tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp

Lãi gộp

Lãi gộp là lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ tất cả các chi phí liên quan đến sản xuất, sản phẩm hoặc dịch vụ.

 Nó đo lường mức độ hiệu quả sử dụng lao động và vật tư sản xuất. Lãi gộp cũng là chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời và hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Giá trị lãi gộp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chi phí nguyên vật liệu, chi phí thanh toán lương cho công nhân, chi phí vận chuyển và nhập kho, hao hụt chi phí trong quá trình sản xuất và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, tùy thuộc vào loại hình kinh doanh và cách thức sản xuất của doanh nghiệp.

Lãi ròng

Lãi ròng là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí hoạt động, thuế và lãi vay của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Nó là chỉ số quan trọng để đo lường sức khỏe tài chính và khả năng sinh lời của doanh nghiệp, cho thấy liệu doanh nghiệp có thể thu được lợi nhuận cao hơn chi phí hoạt động hay không.

Lãi ròng có ba yếu tố ảnh hưởng:

  • Các chi phí hoạt động của doanh nghiệp
  • Giá gốc của sản phẩm và dịch vụ
  • Thuế thu nhập của công ty
Lãi ròng và lãi gộp còn còn được gọi là lợi nhuận ròng và lợi nhuận gộp
Lãi ròng và lãi gộp còn còn được gọi là lợi nhuận ròng và lợi nhuận gộp

Công thức tính lãi gộp và lãi ròng 

Lãi gộp và lãi ròng được tính qua hai công thức như sau:

Công thức tính lãi gộp:

Lãi gộp = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Các khoản chi phí giảm trừ

Trong đó:

  • Giá vốn hàng bán: Đại diện cho tổng số chi phí mà doanh nghiệp phải chi trả để sản xuất hàng hóa. Nó bao gồm các khoản chi phí như nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp sản xuất, chi phí sản xuất chung và chi phí mua nguyên vật liệu. Đối với các hoạt động thương mại, giá vốn hàng bán có thể được tính dựa trên tổng giá trị hàng hóa mua vào cộng với chi phí mua hàng.
  • Doanh thu thuần: Là tổng số doanh thu mà doanh nghiệp thu được từ việc bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu.
  • Các khoản giảm trừ: bao gồm thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng trả lại và chiết khấu.

Công thức tính lãi ròng: 

Lãi ròng: Tổng doanh thu – Tổng chi phí

Lãi ròng: Lợi nhuận trước thuế – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Trong đó:

  • Tổng doanh thu: Số tiền mà doanh nghiệp thu được từ việc bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ, cũng như từ các nguồn doanh thu tài chính và các nguồn doanh thu khác.
  • Tổng chi phí: Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp và các chi phí khác.
  • Lợi nhuận trước thuế: Là lợi nhuận thuần mà doanh nghiệp đạt được từ hoạt động kinh doanh và các nguồn lợi nhuận khác trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Công thức tính lãi gộp và lãi ròng
Lãi ròng và lãi gộp có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp

Ý nghĩa của lãi gộp và lãi ròng trong hoạt động kinh doanh

Ý nghĩa của lãi ròng và lãi gộp cũng như lợi nhuận ròng và lợi nhuận gộp được xem là “thước đo thành công” của doanh nghiệp. Đây là những chỉ số tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty, từ những chỉ số đó các công ty sẽ xem xét vấn đề phân phối các loại chi phí giúp thu hút các nhà đầu tư vốn vào công ty.

Về lợi nhuận ròng

Giúp các nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư. Nếu doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng lãi ròng bền vững thì sẽ đảm bảo được khả năng thu lợi nhuận cao.

Các công ty có tốc độ tăng trưởng lãi ròng cao thường dễ dàng hơn trong việc vay nợ, bởi vì họ có khả năng hoàn trả khoản vay. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư vào dự án mới.

Lợi nhuận ròng giúp cho doanh nghiệp theo dõi sát sao tình hình lợi nhuận sau thuế của mình và từ đó lên kế hoạch thu về nhiều doanh thu hơn.

Về lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nó cung cấp cái nhìn rõ ràng về chiến lược và mô hình kinh doanh, từ đó giúp người quản lý xác định được hướng đi và đưa ra các quyết định để tăng cường hiệu suất làm việc của công ty.

Chỉ số này còn giúp đánh giá lĩnh vực kinh doanh, khi chỉ số tăng cho thấy nhu cầu của thị trường về sản phẩm, dịch vụ tăng cao cũng như ngược lại.

Lợi nhuận gộp giúp so sánh và đánh giá đối thủ trong cùng lĩnh vực. Nếu doanh nghiệp của bạn có chỉ số lãi gộp thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh, điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của bạn chưa đạt đến mức hiệu quả mong muốn.

Ý nghĩa của lãi gộp và lãi ròng
Lãi ròng và lãi gộp có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp

Với những thông tin hữu ích của bài viết, chắc hẳn, bạn đã phần nào biết được các kiến thức về lãi gộp và lãi ròng cũng như các công thức tính liên quan. Lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu suất kinh doanh của một công ty, nó giúp hỗ trợ việc ra các quyết định chiến lược và đảm bảo tình hình hoạt động kinh doanh thành công trong thời gian dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

hình ảnh tác giả

Nhật Hạ