Tin tức định cư

Nên chọn dự án đầu tư Mỹ EB-5 hay Quebec của Canada

Mỗi chương trình đầu tư định cư đều có những lợi thế riêng biệt, nhà đầu tư cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn dự án đầu tư Mỹ Eb5 hay Quebec Canada để mang lợi ích thiết thực cho mình.

Số tiền đầu tư tối thiểu

Với chương trình đầu tư EB-5, số tiền đầu tư tối thiểu là 500,000 USD vào Vùng chỉ định đầu tư (TEA) – vùng ít dân hoặc vùng có tỉ lệ thất nghiệp cao.

Với các vùng đầu tư khác, mức tối thiểu là 1,000,000 USD. Tuy vậy, số tiền đầu tư tối thiểu được dự đoán sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Nên chọn dự án đầu tư Mỹ EB-5 hay Quebec của Canada

Nên chọn dự án đầu tư Mỹ EB-5 hay Quebec của Canada

Đương đơn tham gia chương trình Quebec phải đầu tư 800,000 CAD và được hoàn trả lại sau 5 năm. Số tiền đầu tư này được đảm bảo bởi Chính phủ Quebec.

Tài sản tối thiếu

Trong khi chương trình EB-5 không yêu cầu mức tài sản tối thiểu thì chương trình Quebec , nhà đầu tư phải chứng minh số tài sản tối thiểu là 1,600,000 CAD được tích lũy một cách hợp pháp, đơn lẻ hay có tài sản chung với vợ, chồng.

Tài sản bao gồm các bất động sản, tài khoản ngân hàng, chứng khoán cổ phiếu, các quỹ đầu tư, tiền trợ cấp..v..v

Loại hình đầu tư

Nhà đầu tư EB-5 phải thực hiện đầu tư có tính chất rủi ro vào các doanh nghiệp thương mại mới, có nghĩa là bất cứ hoạt động vì lợi nhuận được thành lập để tiến hành liên tục việc kinh doanh hợp pháp, điều này không bao gồm các hoạt động phi thương mại như sở hữu nhà riêng.

Ngược lại, đầu tư với chương trình Quebec không phải chịu rủi ro và được đảm bảo bởi chính phủ Quebec. Mức đầu tư tối thiểu sẽ được hoàn trả toàn bộ sau 5 năm hoặc được chi trả bởi Cơ quan tài chính Canada.

Lựa chọn hình thức định cư đầu tư thích hợp

Lựa chọn hình thức định cư đầu tư thích hợp

Yêu cầu việc làm

Không có yêu cầu việc làm với chương trình Canada. Với EB-5, mỗi suất đầu tư phải tạo tối thiểu 10 việc làm toàn thời gian cho lao động Mỹ trong 2 năm khi nhà đầu tư xin xóa bỏ điều kiện Thẻ Xanh.

Hi vọng nhà đầu tư có sự tìm hiểu và lựa chọn một hình thức đầu tư mong muốn để định cư Mỹ hay Canada tốt nhất cho gia đình.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close