Thực hiện phương pháp hủy hóa đơn điện tử mới nhất 2023

Views: 232 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá phương pháp hủy hóa đơn điện tử qua mạng mới nhất năm 2023. Bài viết tập trung vào các công nghệ và quy trình mới, cùng với lợi ích mà chúng mang lại. Chúng ta sẽ đi sâu vào các cải tiến quan trọng trong năm 2023, giúp bạn có cái nhìn tổng quan và áp dụng chúng vào hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

phương pháp hủy hóa đơn điện tử là gì
Quy trình hủy hóa đơn điện tử

Phương pháp hủy hóa đơn điện tử là gì?

Định nghĩa phương pháp hủy hóa đơn điện tử là gì? Theo quy định tại khoản 10 Điều 3 của nghị định 123/2020/NĐ-CP, “hủy hóa đơn, chứng từ” có nghĩa là làm cho hóa đơn, chứng từ không còn giá trị sử dụng. Điều này khác với việc tiêu hủy hóa đơn. Người nộp thuế cần hiểu rõ khái niệm này để tuân thủ đúng quy định pháp luật và thực hiện hủy hóa đơn, chứng từ một cách đúng đắn.

Khi nào thì thực hiện phương pháp hủy hóa đơn điện tử

Theo Khoản 1 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, người bán có quyền thực hiện các phương pháp hủy hóa đơn điện tử trong trường hợp phát hiện hóa đơn đã được cơ quan thuế cấp mã (CQT) nhưng chưa được gửi cho người mua và có sai sót.

Trong tình huống này, người bán được phép hủy hóa đơn điện tử để khắc phục sai sót trước khi gửi cho người mua. Quyền này giúp đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của hóa đơn trước khi nó được chuyển đến người mua.

Việc thực hiện phương pháp hủy hóa đơn điện tử trong trường hợp này nhằm đảm bảo sự chính xác và hợp pháp của quá trình giao dịch, giúp người bán và người mua đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật.

khi nào thực hiện phương pháp hủy hóa đơn điện tử
Người nộp cần biết khi nào hủy hóa đơn điện tử để tuân thủ quy định

>>Xem thêm thông tin: https://vsolutions.vn/hoa-don-dien-tu-la-gi-tai-sao-doanh-nghiep-can-su-dung.html

Thủ tục hủy hóa đơn điện tử đã lập theo đúng quy định của pháp luật

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 19 của Nghị Định 123/2020/NĐ-CP, người bán thực hiện phương pháp hủy hóa đơn điện tử trong trường hợp phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã từ cơ quan thuế nhưng chưa gửi cho người mua và có sai sót. Phương pháp này bao gồm việc thông báo với cơ quan thuế thông qua mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA theo quy định, tạo hóa đơn điện tử mới và ký số để cơ quan thuế cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn ban đầu. Cơ quan thuế sau đó tiến hành hủy hóa đơn điện tử đã có mã cấp và ghi nhận thông tin trên hệ thống của mình.

Phương pháp hủy hóa đơn điện tử chưa sử dụng trên phần mềm HTKK

Phương pháp hủy hóa đơn điện tử chưa sử dụng trên phần mềm HTKK đòi hỏi người bán thông báo với cơ quan thuế, lập hóa đơn mới, ký số và cấp mã hóa đơn mới. Cơ quan thuế thực hiện việc hủy hóa đơn trên hệ thống HTKK để đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong quá trình giao dịch. Quy trình này giúp giải quyết các tình huống hủy hóa đơn điện tử chưa sử dụng một cách chính xác và tuân thủ quy định của pháp luật.

hướng dẫn phương pháp hủy hóa đơn điện tử không sử dụng
Giao diện hệ thống HTKK

Thời hạn hủy hóa đơn điện tử chưa sử dụng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ kinh doanh khi có hóa đơn không sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày, tính từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

Trong trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng, trừ khi thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ kinh doanh phải tiến hành tiêu hủy hóa đơn. Thời hạn tiêu hủy hóa đơn là 10 ngày chậm nhất, được tính từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

>>Xem thêm thông tin: https://vsolutions.vn/hoa-don-chuyen-doi-la-gi-nhung-thong-tin-huu-ich-nhat-hien-nay.html

Hồ sơ hủy hóa đơn

Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn không áp dụng cho trường hợp hộ và cá nhân kinh doanh.

Để thực hiện quy trình của các phương pháp hủy hóa đơn, bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy được lập và ghi chi tiết thông tin bao gồm: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn cần hủy (từ số… đến số… hoặc liệt kê từng số hóa đơn nếu không liên tục).

Sau đó, biên bản hủy hóa đơn được tạo ra để ghi lại quá trình hủy.

Thông báo kết quả hủy hóa đơn cần bao gồm các thông tin như loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn đã hủy từ số… đến số…, lý do hủy, ngày giờ hủy, và phương pháp hủy. Thông báo này tuân thủ mẫu số 3.11 được quy định trong Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Các bước hủy hóa đơn điện tử trên phần mềm HTKK

Hiện tại, phương pháp hủy hóa đơn điện tử không sử dụng theo quy định mới nhất, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào hệ thống bằng mã số thuế của đơn vị và truy cập vào mục “Hóa đơn” => “Thông báo kết quả hủy hóa đơn mẫu (TB03/AC)”.
  2. Điền đầy đủ thông tin vào tờ khai thông báo kết quả hủy hóa đơn.
  3. Kết xuất file tờ khai dưới dạng xml.
  4. Truy cập vào trang Thuế điện tử của Tổng cục thuế bằng tài khoản doanh nghiệp và chọn mục “Khai thuế” => “Nộp tờ khai XML” => “Tệp tờ khai” để tải lên file tờ khai đã lập và ký điện tử. Cuối cùng, nhấn “Nộp tờ khai” để hoàn tất quá trình.

Qua những bước trên, bạn sẽ thực hiện thành công việc hủy hóa đơn điện tử không sử dụng theo quy định mới nhất.

quy trình thực hiện phương pháp hủy hóa đơn điện tử
Quy trình thực hiện phương pháp hủy hóa đơn điện tử

Phương pháp hủy hóa đơn điện tử theo quy trình đúng là điều quan trọng để tuân thủ quy định pháp luật và giảm rủi ro. Nếu bạn cần tư vấn chi tiết và thông tin thêm, hãy truy cập hoancauoffice.vn ngay, chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp toàn diện và chất lượng để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

hình ảnh tác giả

admin