Quyền nuôi con sau khi ly hôn thuộc về ai?

Views: 144 

Vấn đề tranh chấp quyền nuôi con là vấn đề xảy ra phổ biến khi hoàn tất việc ly hôn. Xác định bố hay mẹ có quyền nuôi con dựa trên yếu tố, điều luật nào? Điều 81 Luật Hôn nhân Gia đình 2014 đã có quy định về vấn đề nuôi dưỡng, giáo dục con cái sau khi ly hôn.

Quyền nuôi con sau khi ly hôn
Quyền nuôi con sau khi ly hôn thuộc về ai?

Quy định của luật Hôn nhân và gia đình

1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Ký đơn ly hôn
Giải quyết tranh chấp nuôi con sau khi ký đơn ly hôn

Như vậy, đa số trường hợp, người có quyền nuôi con sẽ thông qua thỏa thuận giữa 2 bên và nguyện vọng của người con. Thông thường, với trường hợp 2 bên làm thủ tục ly hôn thuận tình, đã có thỏa thuận từ quyền nuôi con trước. Ngoài ra, các trường hợp sau sẽ được Tòa xem xét và cân nhắc để quyết định người nuôi con, tức là dựa vào điều kiện vật chất, tinh thần và khả năng nuôi dưỡng.

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyền nuôi con

Điều kiện kinh tế

Dựa vào những yếu tố sau để xem xét:

– Mức thu nhập bình quân một tháng của cha, mẹ.

– Mức độ ổn định của nghề nghiệp.

– Bản chất nghề nghiệp có hợp lệ, có bất hợp pháp hay không?

Bố hay mẹ được nuôi con sau ly hôn?
Bố hay mẹ được nuôi con sau ly hôn?

Trình độ và đạo đức

Tòa án sẽ xem xét phẩm chất của cha mẹ, trình độ học vấn, phương pháp giáo dục con cái, mối quan hệ của cha, mẹ đối với gia đình và xã hội.

Thời gian chăm sóc nuôi dưỡng con

Cha hoặc mẹ phải có đủ thời gian để chăm sóc con cái. Đó là điều kiện để trẻ em phát triển và cũng là tiêu chí để xét mức độ tình cảm dành cho con.

» Tham khảo: Thủ tục ly hôn nhanh theo Luật.

Luật về việc chấm dứt nuôi con

Theo Luật định, việc nuôi con nuôi có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi;

2. Con nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha mẹ nuôi hoặc con nuôi có hành vi phá tán tài sản của cha mẹ nuôi;

3. Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;

4. Vi phạm quy định tại Điều 13 của Luật này.

Trên đây là một số quy định của luật pháp trong vấn đề nuôi dưỡng con cái sau ly hôn. Dù ly hôn nhưng cha mẹ luôn phải đặt tầm quan trọng của con cái lên hàng đầu và tạo điều kiện để con cái phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

hình ảnh tác giả