Sổ liên lạc điện tử

Sổ Liên Lạc Điện Tử là giải pháp nhằm hỗ trợ sự liên lạc mật thiết giữa nhà trường và phụ huynh trong việc chăm sóc và quản lý con em học sinh. Vì vậy, các tính năng của hệ thống được tập trung vào việc làm thế nào để thuận lợi nhất cho phụ huynh và nhà trường trong việc quản lý thông tin.

so-lien-lac-dien-tu

Giải pháp này đem lại lợi ích cho nhiều đối tượng người dùng, cụ thể:

Nhà trường:

 • Có thể tạo ra 1 giao diện website riêng cho chính trường mình.
 • Đăng tải những thông tin cần thiết cung cấp lên website của Trường.
 • Gửi các thông tin, thông báo, chỉ đạo….qua SMS hoặc qua cổng website này xuống Giáo Viên qua cổng thông tin này.
 • Gửi thông tin báo cáo….về cho Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục
 • Nhận thông tin chỉ đạo từ Sở hoặc Phòng gửi đến và Giáo viên gửi lên.
 • Có quyền kết xuất, thống kê, giám sát….bất kỳ luồng thông tin vào/ra nào trên hệ thống này trong phạm vi của Trường đang quản lý: Giáo viên, phụ huynh học sinh….nhằm xem xét chỉ đạo kịp thời.
 • Tạo ra các lớp học và mô tả thông tin của lớp học.

Giáo viên:

 • Gửi các thông tin, thông báo….qua SMS hoặc qua cổng website này đến từng Phụ huynh học sinh đang quản lý.
 • Gửi thông tin báo cáo….về cho Nhà trường
 • Nhận thông tin chỉ đạo từ Nhà trường gửi đến.
 • Nhận thông tin phản hồi từ Phụ huynh học sinh gửi đến.
 • Có quyền kết xuất, thống kê, giám sát….bất kỳ luồng thông tin vào/ra nào trên hệ thống này trong phạm vi của lớp học đang quản lý.

Phụ Huynh học sinh:

 • Nhận thông tin qua SMS hoặc Login vào 1 tài khoản trên web để xem thông tin chi tiết tình hình học tập của của con em mình như 1 sổ liên lạc hay 1 sổ học bạ.
 • Xem tất cả những thông tin được đăng tải trên hệ thống website này.
 • Gửi thông tin phản hồi cho giáo viên chủ nhiệm qua website này.
 • Gửi thông tin trao đổi với các phụ huynh khác có con em cùng lớp học.