Tài khoản 511 là gì? Cách hoạch toán doanh thu theo quy định

Views: 187 

Tài khoản 511 là tài khoản kế toán quan trọng để ghi nhận giá trị cố định đã qua sử dụng. Việc sử dụng đúng tài khoản này giúp cho công ty tính toán chi phí phù hợp và quản lý tài sản cố định một cách hiệu quả.

giới thiệu tài khoản 511
Giới thiệu về tài khoản 511

Tài khoản 511 là gì?

Tài khoản 511 là gì? được dùng để thể hiện doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp trong kỳ kế toán, bao gồm các khoản thu từ việc kinh doanh hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ cho công ty mẹ hoặc các công ty con trong kỳ kế toán.

tài khoản 511 là gì
Tài khoản 511 biểu hiện doanh thu bán hàng và dịch vụ

Cách hạch toán tài khoản 511 theo thông tư mới nhất

Hạch toán doanh thu của khối lượng thành phẩm

Với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khoản đầu tư chịu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường được ghi nhận doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ theo giá bán được miễn và nộp thuế gián thu (để biết thêm thông tin , khi ghi nhận doanh thu (bao gồm cả thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp), ghi:

 • Nợ các TK 111, 112, 131,… (tổng số tiền đã thanh toán).
 • TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế).
 • Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Khi không tách riêng được ngay số thuế phải nộp thì khi xác định doanh thu bao gồm cả số thuế phải nộp. Khi xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu bán hàng, các tài khoản sau đây phải được ghi nhận thường xuyên.

 • Nợ TK 511
 • Có TK 333

Trường hợp doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ bằng ngoại tệ:

Kế toán phải làm việc này ngoài việc ghi chi tiết vào sổ sách kế toán số lượng nguyên tệ đã nhận hoặc dự kiến ​​sẽ nhận.

Quy đổi ra đồng tiền hạch toán theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế và phản ánh vào tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”. – Khi nhận tiền gửi của khách hàng bằng ngoại tệ, doanh thu tương ứng với số tiền ký quỹ được ghi nhận theo tỷ giá hối đoái thực tế tại thời điểm nhận tiền ký quỹ và ghi nhận lại doanh thu tương ứng với số dư tiền ký quỹ theo tỷ giá hối đoái thực tế. Tỷ lệ ghi nhận doanh thu là một bản ghi của các tài khoản sau:

 • Nợ các TK 111, 112, 131,…
 • Có TK511
 • Có TK 333

 

hạch toán tk 511 theo khối lượng
Loại hàng thành phẩm được hạch toán theo số lượng

>>Xem thêm thông tin: https://vsolutions.vn/nen-tuyen-ke-toan-rieng-hay-thue-ngoai.html

Hạch toán doanh thu đối với hình thức trả góp

Nếu một mặt hàng được bán trên cơ sở trả chậm hoặc trả góp, bộ phận kế toán sẽ ghi nhận số tiền thu được theo giá thanh toán ngay lập tức, không bao gồm thuế. Cần ghi các tài khoản sau:

 • Nợ TK 131
 • Có TK 511
 • Có TK 333
 • Có TK 3387

Để hạch toán lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, định kỳ kế toán các tài khoản sau:

 • Nợ TK 3387
 • Có TK 515
hạch toán tk511 trả góp
Bán hàng trả góp, kế toán ghi nhận số tiền thu theo giá thanh toán ngay

Hạch toán doanh thu đối với hình thức thuê TSCĐ, bất động sản

Việc ghi nhận doanh thu phải nhất quán với hoạt động cho thuê tài sản cố định và hoạt động đầu tư bất động sản thực hiện trong từng thời kỳ. Khi lập hóa đơn thanh toán tiền thuê hoạt động TSCĐ, thuê hoạt động BĐS đầu tư, ghi:

 • Nợ TK 131
 • Nợ TK 111, 112
 • Có TK 511
 • Có TK 3331 (Thuế GTGT)

Trường hợp thu tiền đặt cọc nhiều kỳ đối với hoạt động cho thuê tài sản cố định đơn thuần và hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản:

Khi nhận tiền của khách hàng trả trước hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ và thuê bất động sản đầu tư nhiều kỳ, ghi:

 • Nợ TK 111, 112
 • Có TK 3387

TK 3331- Thuế GTGT phải nộp. Định kỳ, khi tính và kết chuyển thu nhập trong kỳ kế toán, ghi:

 • Nợ TK 3387
 • Có TK 511

Số tiền phải trả lại khách hàng do hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ, bất động sản đầu tư cho thuê hoạt động không được tiếp tục hoặc thời gian thực hiện ngắn hơn thời gian thu tiền trước (trường hợp có quy định), hạch toán kế toán: sau:

 • Nợ TK 3387
 • Nợ TK 3331
 • Có các tài khoản 111, 112,…
hình thức hạch toán khi mua bất động sản
Có nhiều hình thức hạch toán khi mua bất động sản

>>Xem thêm thông tin: https://vsolutions.vn/dich-vu-ke-toan-doanh-nghiep.html

Doanh thu bán hàng thông qua đại lý hưởng hoa hồng

 • Kế toán đơn vị giao hàng của đại lý:

Sản phẩm, hàng hóa giao đại lý khi xuất kho phải lập Phiếu xuất kho để bán cho đại lý. Căn cứ vào phiếu xuất kho gửi cho đại lý, các tài khoản sau sẽ được đăng ký:

 • Nợ TK 157
 • Có các TK 155, 156

Khi hàng đã xuất bán cho bên nhận đại lý, căn cứ vào bảng kê hoá đơn bán hàng hoá do bên nhận hoa hồng lập, kết chuyển vào các tài khoản để phản ánh thu nhập. Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, các tài khoản sau sẽ được đăng ký:

 • Nợ các TK 111, 112, 131,…
 • Có TK 511
 • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

Đồng thời khi ghi nhận giá vốn hàng bán, ghi:

 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có TK 157 – Hàng gửi đi bán

Số tiền hoa hồng phải trả cho đơn vị nhận hàng và đại lý nhận hoa hồng, đăng ký các tài khoản sau:

 • Nợ TK 642 – Chi phí quản lý công ty (6421) (chi phí đại lý chưa có thuế GTGT)
 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)
 • Có các TK 111, 112, 131,…
tính tài khoản 511 cho đại lý
Giao hàng cho đại lý cần lập Phiếu xuất kho
 • Kế toán đơn vị nhận đại lý, bán đúng giá, hưởng hoa hồng:

Khi hàng nhận bên đại lý đã được bán, căn cứ vào hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng và các chứng từ có liên quan, kế toán ghi nhận số tiền bên nhận đại lý phải trả cho bên giao hàng, phản ánh các tài khoản sau:

 • Nợ các TK 111, 112, 131,…
 • Có TK 331

Định kỳ, khi xác định khoản hoa hồng bán hàng mà đại lý được hưởng, kế toán ghi:

 • Nợ TK 331
 • Có TK 511
 • Có TK 3331

Khi thanh toán tiền bán hàng từ đại lý cho người chuyển phát nhanh phải đăng ký các tài khoản sau:

 • Nợ TK 331
 • Có TK 111, 112

Tài khoản 511 được sử dụng giúp cho công ty có thể kiểm soát giá trị và tính toán chi phí phù hợp. Hãy truy cập hoancauoffice.vn ngay để biết thêm về các dịch vụ kế toán chuyên nghiệp và các giải pháp tài chính toàn diện được cung cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

hình ảnh tác giả

admin