Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp cập nhật mới nhất năm 2023

Views: 12,830 

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thế quan trọng không thể bỏ qua đối với các doanh nghiệp đang hoạt động. Thông qua bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn về thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp chính xác nhất.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế thu đánh trực tiếp vào các doanh nghiệp hoặc các tổ chức hoạt động kinh doanh bao gồm thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các khoản thu nhập mà các doanh nghiệp phải chịu thuế thu nhập theo quy định của luật TNDN tại Việt Nam vào năm 2014, bao gồm:

    +) Thu nhập phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, sản xuất hàng hóa và dịch vụ.

    +) Thu nhập chuyển nhượng vốn.

    +) Thu nhập từ tiền lãi, tiền cho vay và hoạt động trao đổi ngoại tệ.

cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế đánh trực tiếp vào doanh nghiệp

Đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 2, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phải chịu thuế bao gồm:

    +) Các doanh nghiệp thành lập theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

    +) Doanh nghiệp nước ngoài được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài, có cơ sở thường trú hoặc không thường trú tại Việt Nam.

    +) Các tổ chức thành lập theo Luật Hợp tác xã.

    +) Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

    +) Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh thu nhập.

>>> Xem thêm thông tin: Dịch vụ kế toán giá rẻ tại TP HCM

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 

Công thức tính thuế TNDN

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như sau:

Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN của doanh nghiệp

Các bước tính thuế thu nhập doanh nghiệp chính xác

Để biết cũng như hiểu rõ hơn về cách thức tính thuế TNDN, chúng tôi sẽ cung cấp thêm cho các bạn về một số thông tin cần thiết về cách tính thuế TNDN chính xác nhất.

Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – {Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định}

Thu nhập chịu thuế

Là thu nhập từ những hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế = {Doanh thu – Chi phí được trừ} + Các khoản thu nhập khác

Trong đó:

    +) Doanh thu: Là toàn bộ doanh thu từ các hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, tiền gia công,…

    +) Chi phí được trừ: Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là những khoản chi phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất,, khoản chi khi thực hiện nhiệm vụ an ninh, quốc phòng theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ có giá trị trên hai mươi triệu đồng thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ một số trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

    +) Các khoản thu nhập khác: Bao gồm các thu nhập như chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền bất động sản, thu nhập từ quyền sở hữu, cho thuê, cho vay vốn, bán ngoại tệ, thu nhập từ lãi tiền gửi, hoàn nhập các khoản dự phòng, thu khoản nợ phải trả không xác định được chủ,…

>>> Xem thêm thông tin: Dịch vụ báo cáo thuế trọn gói tại TP HCM

Thu nhập được miễn thuế

Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 151/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung, doanh nghiệp có thu nhập được miễn thuế TNDN, cụ thể thuộc những trường hợp sau:

    +) Thu nhập liên quan đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp.

    +) Thu nhập từ việc thực hiện các dịch vụ kỹ thuật phục vụ cho hoạt động nông nghiệp.

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

Bao gồm các khoản lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế. Không bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước. Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế cả năm mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, tính từ năm tiếp theo sau năm phát sinh lỗ.

tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Tùy vào từng loại mô hình kinh doanh mà áp dụng mức giá thuế khác nhau

Thuế suất thuế TNDN của công ty

Căn cứ theo điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC và điều 11, 12 của Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định mức chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể như sau:

    +) Mức chi phí thuế suất là 20% cho tất cả các doanh nghiệp thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

    +) Mức thuế suất từ 32% đến 50% áp dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác.

    +) Mức thuế suất là 50% đối với các doanh nghiệp có các hoạt động tìm kiếm và khai thác tài nguyên thiên nhiên quý hiếm. Ví dụ: vàng, bạc, đá quý,…

    +) Trường hợp các mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích trở lên ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được Chính phủ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 40%.

Thời hạn nộp khai và nộp thuế TNDN 2023 theo quy định

Dựa theo khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế năm 2019, thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau. Do đó, thời hạn nộp thuế TNDN 2023 được tính như sau:

    +) Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính quý I: Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày lễ 30/4 và Ngày Quốc tế lao động người lao động sẽ kéo dài 5 ngày vì vậy thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Quý I chậm nhất là ngày 04/5/2023.

    +) Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý II: Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là ngày 31/7/2023.

    +) Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý III: Trễ nhất là ngày 30/10/2023.

    +) Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV: Trễ nhất là ngày 30/01/2024.

công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời gian quy định nộp thuế TNDN năm 2023 theo quy định pháp luật

Thông qua bài viết trên của Vsolutions đã giúp cung cấp cho các bạn các kiến thức đầy đủ nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp giúp cho các doanh nghiệp có thể nắm rõ các quy định liên quan đến thuế và tránh được những sai phạm.Việc đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

hình ảnh tác giả

admin