Tìm hiểu thao tác sử dụng và các phím cơ bản trên máy photocopy

Máy photocopy đang phát huy được vai trò của mình trong cuộc sống hiện đại, từ việc scan chuyển phát tài liệu, sao chụp tài liệu thành nhiều phiên bản khác nhau tạo nên sự hữu ích ứng dụng trong công việc, học tập.

Các thao tác sử dụng máy cơ bản

– Control Panel và chức năng các phím.

– Chức năng các phím trên màn hình cảm ứng.

– Cơ bản vận hành sao chụp.

– Các thông báo của máy và các bước thực hiện.

Ý nghĩa các phím trên Panel

Màn hình cảm ứng: Dùng để thực hiện các cài đặt cho người dùng, lập chương trình copy và các tiện ích sao chụp khác nhau…

Phím Access: Nếu máy bị khóa mã, nhấn phím này sau khi nhập tên và mật mã để sử dụng máy.

Phím Box: Dùng để vào chế độ Box. Khi máy đang ở chế độ Box, phím này sẽ sáng màu xanh lá.

Phím Extra Scan: Dùng để vào chế độ Extra Scan. Khi máy đang ở chế độ Extra Scan thì phím này sẽ sáng màu xanh lá.

Phím Fax/Scan: Dùng để vào chế độ Fax/Scan. Khi máy đang ở chế độ Fax/Scan phím này sẽ sáng màu xanh lá.

 Ý nghĩa của các phím sử dụng trên máy photocopy

Ý nghĩa của các phím sử dụng trên máy photocopy

Phím Copy: Dùng để vào chế độ Copy (Mặc định của máy là chế độ Copy). Khi máy đang ở chế độ Copy phím này sẽ sáng màu xanh lá.

Phím RESET: Nhấn để đưa máy trở về chế độ mặc định.

Phím Interrupt: Tạm dừng chu trình copy hiện hành để copy một công việc khác, muốn trở lại công việc copy ban đầu nhấn Interrupt một lần nữa.

Công tắc nguồn phụ: Dùng để tắt nguồn máy. Tuy nhiên khi có Fax đến hoặc dữ liệu từ máy in chuyển đến máy vẫn nhận, khi bật công tắc này sẽ in ra.

Phím STOP :Để chấm dứt chu kỳ copy đang thực hiện.

Phím START : Để bắt đầu chu kỳ copy. (hoặc chu kỳ Scan/ in ấn).

Đèn báo Main Power: Đèn này sẽ sáng xanh khi ta bật công tắc nguồn chính.

Phím Proof Copy: Nhấn phím này để in kiểm tra trước một bản trước khi in với số lượng lớn.

Khung phím số: Để nhập số bản cần copy và nhập các chức năng số.

Phím CLEAR (C): Để xoá số bản copy đang hiện hành về 1 (hoặc xoá các cài đặt số khác khi thiếtlập chương trình).

Phím MODE CHECK: Để kiểm tra các cài đặt của người dùng. Từ màn hình ta có thể nhập các chương trình copy hoặc thay đổi các chương trình có sẵn.

Phím Utility/Counter: dùng để hiển thị màn hình Utility/Counter.

Phím Mode Memory: dùng để lưu lại các thiết lập copy và gọi ra khi cần.

Phím Contrast: Để hiệu chỉnh độ tương phản trên màn hình cảm ứng.

Phím Enlarg Display: Để phóng to màn hình cảm ứng.

Phím Accessibility: dùng để vào màn hình cho việc thiết lập các chức năng cho người sử dụng.