Trang thông tin điện tử Ban Nội chính Trung ương

Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.

trang-tt-trung-uong

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban Nội chính Trung ương đưa chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Với phần mềm trang thông tin điện tử có tên thương mại là VCKM của vSolutions, trang thông tin điện tử có tính tương tác cao, quản lý biên tập xuất bản tin bài theo quy trình khép kín, phân quyền mềm dẻo linh hoạt, trang thông tin điện tử đáp ứng lượng truy cập lớn và tốc độ truy cập nhanh, khả năng bảo mật cao.