Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có tư cách pháp nhân không?

Views: 14,635 

Thành lập văn phòng đại diện chi nhánh công ty nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh là điều nhiều công ty nước ngoài quan tâm. Ngoài các vấn đề về quản trị như vị trí, nhân sự, chi phí vận hành và hiệu quả thì pháp luật cũng là một yếu tố chủ chốt ảnh hưởng đến quyết định thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài. Cùng trả lời các thắc mắc của bạn về vấn đề qua bài viết này nhé.

Văn phòng đại diện là gì?

Đầu tiên, trước khi đi vào vấn đề ta cần hiểu Văn phòng đại diện là gì?

Ta cần hiểu phân biệt chi nhánh và văn phòng đại diện. Hai khái niệm này là hai hình thức khác nhau.

Theo khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014:

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Theo Khoản 2 Điều 45 Luật doanh nghiệp 2014 “Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó”

Văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân không?

văn phòng đại diện

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Bộ luật Dân sự năm 2015, một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi thỏa mãn 4 điều kiện sau:

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Bên cạnh những điều kiện về tư cách pháp nhân,  Điều 84 Bộ luật dân sự cũng đã quy định rõ:

Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện trong phạm vi do pháp nhân giao, bảo vệ lợi ích của pháp nhân.

Việc thành lập, chấm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân phải được đăng ký theo quy định của pháp luật và công bố công khai.

Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.

Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện.

Văn phòng đại diện có mã số thuế không

Vì Văn phòng đại diện không có tư cách pháp nhân, không thực hiện kinh doanh nên không nộp thuế môn bài. Văn phòng đại diện chỉ phải nộp hồ sơ khai thuế đối với những sắc thuế Văn phòng đại diện phát sinh phải nộp hoặc phải nộp thay. 

Vậy thưa luật sư có thể giải thích sắc thuế là gì không?

Theo quy định của pháp luật:

Sắc thuế là loại thuế, khoản tiền, hiện vật bắt buộc phải nộp cho Nhà nước khi tiến hành sản xuất, kinh doanh hay một khoản thu của Nhà nước mang tính nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi công dân, mọi tổ chức. 

Vậy thưa Luật sư, Theo quy định Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam có phải nộp thuế không?

Khác với văn phòng đại diện, chi nhánh công ty phải nộp thuế môn bài tại Cơ quan thuế nơi có trụ sở chi nhánh; thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại nơi có trụ sở chính. Ngoài ra, theo quy định của Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 119/2014/TT-BTC Chi nhánh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các khoản thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể trong thông tư.

Trên đây là những giải đáp của Ketoanth.vn dành cho câu hỏi về tư cách pháp nhân của văn phòng đại diện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

hình ảnh tác giả

admin