Xu hướng định cư Mỹ an toàn theo diện doanh nhân

Đất nước Mỹ được xem là vùng đất hứa, là sự lựa chọn của phần đông dân cư khi có ý định định cư nước ngoài. Vậy làm sao để định cư Mỹ an toàn? Hãy tham khảo xu hướng định cư mỹ theo diện đầu tư eb5 – diện doanh nhân bao gồm đối tượng và khả năng thành công như sau

Đối tượng đầu tư định cư theo diện doanh nhân, bao gồm:

Tất cả các nhà đầu tư có khả năng tài chính, có nhu cầu định cư Mỹ, không giới hạn về độ tuổi, không yêu cầu về ngoại ngữ và cũng không cần trực tiếp quản lý công việc đầu tư hàng ngày.

Chương trình đầu tư định cư Mỹ diện doanh nhân

Chương trình đầu tư định cư Mỹ diện doanh nhân

Số lượng Visa eb5 được cấp hàng năm?

Thông thường mỗi năm có khoảng 10.000 doanh nhân định cư tại Mỹ theo diện EB-5, trong đó có 7.000 visa định cư EB-5 tại Mỹ dạng cơ bản cần đầu tư 1 triệu USD còn 3.000 visa theo diện đầu tư vào đặc khu thì cần 500.000 USD.

– Tự đầu tư (1 triệu USD): là thành lập công ty mới hoàn toàn, mua lại cơ sở kinh doanh đang hoạt động, mở công ty con hoặc mở thêm chi nhánh kinh doanh. Với diện này, nhà cần đầu tư 01 triệu USD/suất và tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho công dân hoặc thường trú nhân Mỹ trong vòng 02 năm liên tiếp.

– Đầu tư uỷ thác: Thông qua Regional Centers đầu tư vào công ty hoặc một dự án được sự chấp thuận của Chính phủ Mỹ với vốn đầu tư 500 ngàn USD/suất.

Hồ sơ cần chuẩn bị khi tham gia chương trình eb5 như sau:

– Chứng minh được nguồn gốc số tiền đầu tư (500 ngàn USD hoặc 1 triệu USD) có được do hợp pháp từ lợi nhuận doanh nghiệp, tiền lương, cho tặng, thừa kế, bất động sản, chứng khoán, cổ phiếu…

Chương trình eb5 – Con đường định cư Mỹ an toàn

Chương trình eb5 – Con đường định cư Mỹ an toàn

 – Nộp đơn I-526 cho USCIS và trình bày cho họ là đầu tư theo diện nào.

– Khi I-526 được chấp thuận, nhà đầu tư phải nộp đơn xin thường trú bằng cách điền vào đơn I-485, đơn xin thay đổi tình trạng hoặc DS-230, đơn xin Visa định cư, tùy thuộc vào việc ứng viên đó đang ở Mỹ theo dạng không định cư. Đây là đơn sẽ giúp cho nhà đầu tư và người phụ thuộc có đủ điều kiện có được thẻ xanh.

– Thời gian chấp nhận đơn đầu tư EB-5 và cấp thẻ xanh Mỹ cho nhà đầu tư từ 1,5 – 2 năm. Và sau 2 năm sử dụng thẻ xanh có điều kiện này, luật sư USCIS sẽ giúp nhà đầu tư làm đơn nộp lên Sở Di Trú Mỹ xin xóa điều kiện để được cấp thẻ xanh Mỹ vĩnh viễn.

Hãy tìm hiểu kỹ từng dự án và chương trình để có quyết định đúng đắn khi tham gia chương trình eb5 của Mỹ.