Điều kiện để thành lập công ty TNHH hai thành viên

Views: 11,943 

Công ty TNHH hai thành viên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Các thành viên phải chịu trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số tiền mà họ đóng góp vào doanh nghiệp.

Đặc điểm về công ty TNHH hai thành viên

 • Thành viên của công ty có thể là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty. Số lượng thành viên công ty tối thiểu là 02 người và không quá 50 người.
 • Công ty TNHH hai thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tài sản của công ty tách biệt với tài sản của các thành viên công ty.
 • Công ty tự chịu các nghĩa vụ và nghĩa vụ tài chính bằng tài sản của mình. Các thành viên chịu các nghĩa vụ về nợ và tài sản trong phạm vi phần vốn góp của mình vào công ty.
 • Công ty TNHH có hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phiếu. Tuy nhiên, các công ty có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn.
 • Thành viên công ty có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác, với một số điều kiện nhất định.

Thành lập công ty

Điều kiện để có thể thành lập công ty TNHH hai thành viên

Điều kiện về thành lập công ty

 • Các tổ chức có tư cách pháp nhân; Cá nhân trên 18 tuổi; Năng lực dân sự đầy đủ
 • Không thuộc đối tượng nhà nước cấm thành lập công ty theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.
 • Số lượng thành viên: 02 thành viên (cá nhân hoặc tổ chức) đóng góp và số lượng đóng góp không quá 50.

Điều kiện về tên công ty

 • Tên tiếng Việt của công ty TNHH hai thành viên trở lên phải bao gồm đủ hai yếu tố: loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH) và tên riêng.
 • Tên công ty phải được đóng trên trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của công ty.
 • Tên doanh nghiệp được in hoặc là viết trên các giấy tờ giao dịch, tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
 • Không thuộc các trường hợp bị cấm quy định tại Điều 38 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Điều kiện về ngành nghề để thành lập công ty

 • Doanh nghiệp tự do kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm, khi kinh doanh ngành, nghề có điều kiện phải có đủ điều kiện đầu tư kinh doanh; ngành, nghề mà nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường có điều kiện theo quy định của pháp luật và đảm bảo duy trì đầy đủ các điều kiện này trong suốt quá trình kinh doanh;
 • Khi đăng ký kinh doanh, người thành lập doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế thứ 4 (thứ tư) trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (Quyết định số 27/2018 / QĐ-Ttg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng);
 • Nếu doanh nghiệp muốn ghi ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp 4 thì doanh nghiệp cần chọn ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, sau đó điền chi tiết ngành, nghề kinh doanh. Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp dưới ngành, nghề cấp bốn những ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phải phù hợp với ngành, nghề cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề do doanh nghiệp chỉ định;
 • Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành của Việt Nam nhưng được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi là ngành, nghề được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật là vi phạm pháp luật.
Điều kiện thành lập công ty
Điều kiện thành lập công ty

Điều kiện trụ sở chính của doanh nghiệp

 • Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt tại Việt Nam là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp là được xác định theo địa giới của đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);
 • Trụ sở công ty thì không được dùng chung cư, nhà tập thể.

Điều kiện về vốn điều lệ để thành lập công ty

 • Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là tổng giá trị vốn góp của các thành viên đã cam kết góp được nêu tại Điều lệ công ty. Đối với những ngành, nghề không yêu cầu vốn doanh nghiệp thì do thành viên quyết định và đăng ký vốn tại thời điểm thành lập công ty.
 • Thành viên phải góp đủ vốn vào công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc góp chưa đủ thì công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đăng ký, tỷ lệ phần vốn góp bằng phần vốn góp. Đăng ký ngày cuối cùng để thanh toán đầy đủ thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ vốn phải chịu các nghĩa vụ tài chính đối với công ty trong thời gian trước ngày đăng ký thành lập công ty theo tỷ lệ vốn đã cam kết góp. Vốn điều lệ và tỷ lệ vốn góp của những thành viên.
 • Thành viên công ty không được rút vốn khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ các trường hợp sau:
  +Trường hợp thành viên biểu quyết không tán thành nghị quyết, quyết định của hội đồng thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình; chuyển nhượng một phần hoặc có thể toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác;
 • Thành viên công ty chết, bị Tòa án tuyên bố mất tích, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong việc nhậm thức và điều khiển hành vi;
 • Trường hợp công ty hoạt động liên tục từ năm 2002 trở lên, kể từ ngày thành lập doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh thì giảm vốn điều lệ bằng cách trả lại một phần vốn góp cho các thành viên tương ứng với phần vốn góp của thành viên đó vào vốn điều lệ của công ty.
Vốn điều lệ thành lập công ty
Vốn điều lệ thành lập công ty

Điều kiện người đại diện theo pháp luật

 • Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp là cá nhân nhân danh doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến các giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho trọng tài của doanh nghiệp với tư cách là người khởi kiện dân sự, nguyên đơn, bị đơn và các bên liên quan thực hiện nghĩa vụ của Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác do pháp luật quy định;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai người có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật và phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật có cư trú tại Việt Nam;
 • Cá nhân thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị điều tra hình sự, đang bị tạm giữ, đang thi hành án hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Các trung tâm cai nghiện ma túy bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, hoặc mất năng lực hành vi dân sự, khó kiểm soát nhận thức và hành vi, hoặc bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm làm một số ngành nghề hoặc công việc nhất định, các thành viên còn lại sẽ tự điều hành cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty có quyết định của hội đồng xét xử.

CÔNG TY TNHH TIM SEN cung cấp dịch vụ thành lập công ty, kế toán,… Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline 0903 016 246

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

hình ảnh tác giả

Nhật Hạ