Học nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp tại MTC

Views: 15,055 

Tham dự khóa học Tổ Chức Quản Lý Kho Chuyên Nghiệp tại MTC, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức cũng như kỹ năng chuyên sâu về nhiều nghiệp vụ bố trí, định vị kho; sắp xếp hàng trong kho; các cách thức bảo quản hàng hóa; nhập, xuất hàng hóa ở kho v.v… để thực hiện nghiệp vụ quản lý kho một cách hiệu quả nhất cũng như giảm thiểu tối đa chi phí quản lý kho bãi, giảm hư hỏng đáng kể về hàng hóa và có nhiều quyết định kịp thời đối với hàng hóa bị chậm luân chuyển trong kho.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Người đang làm việc logistics, trong bộ phận mua hàng, bộ phận quản lý kho hàng, quản lý hệ thống kênh phân phối và quản lý sản xuất.

– Các cá nhân thực sự có nhu cầu bổ sung thêm kiến thức cũng như kỹ năng công việc liên quan đến quản trị kho hàng ở các doanh nghiệp.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Giúp học viên có thể giải quyết các nghiệp vụ bố trí hay định vị kho và sắp xếp hàng hóa.

– Hiểu rõ cũng như nắm vững những phương thức bảo quản hàng hóa, quy trình hóa nghiệp vụ xuất nhập khẩu, tổ chức quản lý sổ sách, tổ chức công việc hành chính, công việc nhân sự và hàng hóa trong kho bãi.

– Tạo ra tính chuyên nghiệp trong tổ chức quản lý nghiệp vụ kho hàng và góp phần hỗ trợ các khâu lập kế hoạch, mô hình dự trực, mô hình tiêu thụ.

– Giảm thiểu nhiều chi phí kho bãi, có quyết định một cách kịp thời đối với hàng chậm luân chuyển  tại trong kho.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

  1. Tổ chức nghiệp vụ sắp xếp, định vị kho bãi, bố trí hàng hóa

– Sắp xếp kho bãi (nguyên tắc, phương pháp)

– Định vị kho (các hình thức định vị)

– Bố trí lại hàng hóa (các phương tiện tồn trữ, kiểu xếp hàng, số pallet, diện tích cần để trữ hàng)

  1. Tổ chức bảo quản hàng hóa trong kho

– Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa

– Cách thức bảo quản hàng hóa

  1. Tổ chức nghiệp vụ nhập và xuất hàng hóa trong kho

– Yêu cầu nghiệp vụ chính xác

– Kết quả của sự chuyên nghiệp

– Nguyên tắc và quy trình

  1. Tổ chức hệ thống giấy tờ, sổ sách và tổ chức công việc hành chính nhân sự của kho

– Lưu trữ toàn bộ hồ sơ

– Quản lý thẻ kho rõ ràng

– Thủ tục điều chỉnh chênh lệch

– Giám sát, kiểm tra sổ sách và sắp xếp nhân sự

  1. Tổ chức lao động an toàn vệ sinh môi trường của hoạt động kho

– Một số quy định của pháp luật

– Nguyên tắc chung an toàn lao động, vệ sinh môi trường

  1. Mã số – Mã vạch

– Những loại mã thông dụng trên thế giới

– Ứng dụng mã hàng hóa có trong kho v.v…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

hình ảnh tác giả