Cách phân biệt In order that và So that chi tiết

Views: 2,533 

Khi đề cập đến mệnh đề chỉ mục đích trong tiếng Anh, không thể không nhắc đến cấu trúc So that In order that. Những cấu trúc này có ý nghĩa tương đồng và thường có thể thay thế cho nhau. Bài viết này cung cấp giải thích chi tiết về cấu trúc, ý nghĩa, cách diễn đạt ý kiến và mục đích trong câu. 

In order that nghĩa là gì?

In order that là một liên từ được sử dụng để giới thiệu mệnh đề phụ diễn đạt mục đích hoặc ý định của mệnh đề chính. Mục chính chính của cấu trúc In order that là nối một câu với một câu khác để diễn tả rằng mục đích của câu thứ nhất là để đạt được mục tiêu hoặc kết quả trong câu thứ hai.

Ví dụ:

  • I’m studying hard in order that I can pass the exam. (Tôi đang học chăm chỉ để có thể đỗ kỳ thi.)
  • She saved money in order that she could buy a new car. (Cô ấy tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe mới.)
  • He worked overtime in order that he could finish the project on time. (Anh ấy làm thêm giờ để hoàn thành dự án đúng thời hạn.)

Cụm từ In order that thường được sử dụng khi muốn diễn đạt một mục đích rõ ràng và có thể thay thế được bằng cấu trúc So that.

>> Tổng hợp: Hướng dẫn cách lên kế hoạch học tiếng anh hiệu quả?

in order that nghĩa là gì?

In order that là gì?

Cấu trúc In order that là gì?

Cấu trúc chính: Mệnh đề chính + In order that + mệnh đề phụ.

Cấu trúc khác: Mệnh đề + In order that + Chủ ngữ + (can/could/will/would) + V (nguyên mẫu không to)

=> Cả hai cấu trúc đều giúp mô tả mục đích hoặc lý do mà hành động được thực hiện trong câu.

Lưu ý: Mệnh đề + In order that + Chủ ngữ + không thể sử dụng “can’t/couldn’t + V, vị ngữ dạng nguyên mẫu không to” để diễn đạt ý ngăn cấm.

Ví dụ: 

  • James learned cooking in order that he wouldn’t eat out every day. (James học nấu ăn để anh ấy không phải ăn ngoài hàng ngày.) => Trường hợp này không phải ý ngăn cấm nên không dùng can’t/couldn’t.
  • He sold his child’s PS4 in order that he couldn’t play games. (Anh ấy đã bán chiếc PS4 của con trai mình để thằng bé không thể chơi game.) => Trường hợp này ý ngăn cấm việc chơi game nên có thể dùng can’t/couldn’t.

>> Xem ngay: Những khó khăn của việc học tiếng anh cho người mới và cách khắc phục.

cấu trúc In order that là gì?

Cấu trúc In order that

Hướng dẫn cách nối câu với In order that

Sử dụng động từ trong mệnh đề chính

  • We work overtime in order that we can meet the deadline. (Chúng tôi làm việc thêm giờ để đáp ứng thời hạn.)

Sử dụng cụm danh từ hoặc đại từ trong mệnh đề chính

  • They donated generously in order that the children would have better education. (Họ quyên góp rộng lượng để trẻ em có được một nền giáo dục tốt hơn.)

Sử dụng cấu trúc đảo ngữ với động từ trợ từ can hoặc could trong mệnh đề phụ

  • We set strict deadlines in order that everyone would stay focused and meet the targets. (Chúng tôi đặt các hạn chế chặt chẽ để mọi người tập trung và đạt được mục tiêu.)

hướng dẫn cách nối câu với In order that sao cho đúng

Hướng dẫn nối câu với In oder that

Phân biệt In order that và So that

In order that và So that đều được sử dụng để diễn đạt mục đích hoặc kết quả mong muốn của một hành động trong mệnh đề phụ. 

In order that So that
Thường được sử dụng trong văn viết hơn là trong hội thoại thông thường. Thường được sử dụng trong cả văn viết và hội thoại thông thường.
Có thể đặt In order that ở đầu câu hoặc ở giữa câu. Thường được đặt ở giữa câu, sau mệnh đề chính.
Diễn tả mục tiêu hoặc mục đích rõ ràng, đặc biệt khi câu sau đó là một mệnh đề điều kiện. Diễn tả mục tiêu hoặc mục đích, nhưng thường có ý nghĩa mềm dẻo hơn và không yêu cầu một mệnh đề điều kiện.

cách phân biệt In order that và So that

Phân biệt In order that và So that

Modern English mong rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu thêm về cách phân biệt In order that và So that – hai cụm từ thường gặp trong tiếng Anh để diễn đạt mục đích hoặc mục tiêu. Hãy liên hệ với chúng tôi để khám phá các khóa học tiếng Anh chuyên nghiệp và bắt đầu hành trình học tập thành công của bạn ngay hôm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

hình ảnh tác giả

admin